ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα   12/2 /2017

Αριθμ. Πρωτ.:21

 

ΠΡΟΣ:

1.    Υπουργό Εσωτερικών

2.    Υπουργό Οικονομικών

3.    Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

 

ΘΕΜΑ: Επαναχορήγηση της αποζημίωσης υπαλλήλων για τη συμμετοχή στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου

 

Με την εφαρμογή του ν. 4354/2015 (μισθολόγιο) έχουμε άλλη μια αρνητική επίπτωση. Δεν συγκροτούνται Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου οχημάτων (Μ.Κ.Ε.) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3446/06 και επομένως δεν διενεργούνται και οι αναγκαίοι έλεγχοι.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα Μ.Κ.Ε. είναι αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας των οχημάτων ελληνικών και αλλοδαπών που κυκλοφορούν στη χώρα, των εκπομπών καυσαερίων, τον έλεγχο νομιμότητας της διενέργειας μεταφορών, καθώς και για την επιβολή των τυχόν διοικητικών κυρώσεων. Οι έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται σε κάθε σημείο της περιοχής αρμοδιότητας της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, ακόμα και στα λιμάνια και στους συνοριακούς σταθμούς, καθ΄ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, ακόμη και τις αργίες.

Από 1-1-2016 με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου δεν διενεργούνται έλεγχοι εκτός ωραρίου και με  δεδομένη την υποστελέχωση των Υπηρεσιών η συγκρότηση Μ.Κ.Ε. τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό στην πραγματικότητα καθίσταται ανέφικτη.

Επισημαίνουμε ότι οι έλεγχοι  των  Μικτών  Κλιμακίων  Ελέγχου  Οχημάτων υπηρετούν την οδική ασφάλεια, τις οδικές μεταφορές και την περιβαλλοντική προστασία. Επισημαίνουμε επίσης ότι τα έσοδα από την είσπραξη των προστίμων που επιβάλλονται από τα Μ.Κ.Ε. περιέρχονται στην κάθε Περιφερειακή Ενότητα κατά ποσοστό 70% (χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και εξοπλισμού των Μ.Κ.Ε. ή των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των Κ.Τ.Ε.Ο.) και το υπόλοιπο ποσοστό 30% περιέρχεται ως δημόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν με την κατάργηση της υπ’ αριθμ. 2/27882/0022/13 (ΦΕΚ  Υ.Ο.Δ.Δ. 188) ΚΥΑ, με την προώθηση ρύθμισης για την αποζημίωση για των υπαλλήλων-μελών των ΜΚΕ, για το έργο που επιτελούν μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου, που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

Η οδική ασφάλεια, η περιβαλλοντική προστασία και γενικότερα ο έλεγχος – περιορισμός της οδικής αναρχίας που έχει γιγαντωθεί λόγω του περιορισμού των ελέγχων που διενεργούσαν τα Μ.Κ.Ε. δεν επιτρέπεται να συμψηφίζονται με την λογική της αδιάκριτης περικοπής των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι εργαζόμενοι για παρεχόμενη υπηρεσία.

 

Κοιν/ση:

1. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

2. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

3. Περιφερειάρχες

3. Σύλλογοι –μέλη μας

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ