ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΣ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

 

Αθήνα  27/4/2017

Αριθμ. Πρωτ.:44

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΣ

«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις»

 

Με την προσφιλή του τακτική το Υπουργείο Εσωτερικών βγάζει για άλλη μια φορά από το συρτάρι ένα σχέδιο νόμου, με το οποίο προσπαθεί να σπείρει αυταπάτες ότι η αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης, μπορεί και να διορθωθεί με κάποιες επιμέρους ρυθμίσεις.

Στη νέα του έκδοση το γνωστό πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΣ αφήνει εκτός κάποιες ρυθμίσεις, ενώ εισάγει νέες. Και αυτό όμως κινείται στη λογική των δημοσιονομικών κατευθύνσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού και του «Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής», δηλ. τις κατευθύνσεις, των απαγορεύσεων και των περιορισμών της Ε.Ε και του ΔΝΤ.

Πρώτα και κύρια δεν άρει την απαγόρευση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ και δεν βάζει σχετικό προγραμματισμό διαδικασιών και κονδυλίων, ώστε να αντιμετωπιστεί η τραγική υποστελέχωση των περιφερειών.

Διατάξεις, που έχουν θετικό αντίκρισμα για τους εργαζόμενους είναι μετρημένες στα δάχτυλα και μάλιστα αποσπασματικές. Είναι διατάξεις, που αποτυπώνουν αιτήματα, που τα πάλεψαν και τα παλεύουν οι εργαζόμενοι των ΟΤΑ.

Ανάμεσά τους το άρθρο 84 που δίνει την δυνατότητα σε συναδέλφους μας, που εργάζονται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, να μπορούν να ζητούν από τα Περιφερειακά Συμβούλια την αύξηση του ωραρίου εργασίας τους (έως τις 8 ώρες).

Βέβαια θα δούμε την έκταση και το αντίκρισμα της ρύθμισης αυτής υπό το πρίσμα της υποχρηματοδότησης των ΟΤΑ και των συνεχών μειώσεων των ΚΑΠ.

Κουτσουρεμένη είναι και η προβλεπόμενη στο άρθρο 99 «Νομική στήριξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α.», «στις περπτώσεις ποινικής δίωξης των εργαζομένων για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και με την προϋπόθεση  ότι δεν υπάρχει καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας», αφού περιορίζεται μόνο στα ποινικά δικαστήρια. Δεν ελήφθη καθόλου υπόψη η ολοκληρωμένη πρόταση που έχουμε καταθέσει, στην οποία  περιλαμβάνονται και όλες οι διαδικασίες (σύνταξη εγγράφων, παράσταση κλπ) και όλες οι δικαιοδοσίες, ώστε να παρέχεται πλήρης νομική κάλυψη στους υπαλλήλους.

Και το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου προσπαθεί να «μπαλώσει» τα τεράστια κενά σε προσωπικό, που υπάρχουν στις Περιφέρειες, μιας και εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ την απαγόρευση των προσλήψεων και τους σχετικούς περιορισμούς.

Στη κατεύθυνση αυτή και με δεδομένη την κατά 40% μείωση του αριθμού των εργαζομένων των Περιφερειών προχωράει στην απαράδεκτη ρύθμιση του άρθρου 87, που δίνει τη δυνατότητα στις Περιφερειακές Αρχές σε νησιωτικές περιοχές να «φορτώνει» σε υπαλλήλους της αντικείμενα και άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων, χωρίς την συναίνεσή τους, διατηρώντας μάλιστα τον ίδιο επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων εκτός έδρας!!!!

Με αυτή την απαράδεκτη ρύθμιση μπορεί πχ στον υπάλληλο της Μήλου που υποχρεωτικά εκτελεί καθήκοντα και στα νησιά Κίμωλο, Σίφνο και Σέριφο να του αναθέσει ο Περιφερειάρχης καθήκοντα και της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, δηλαδή και των νησιών Θήρας, Σίκινου, Φολέγανδρου, Ίου και Ανάφης!!!

Με τις παρακάτω ρυθμίσεις, που λειτουργούν επιλεκτικά και διασπαστικά, διαχωρίζοντας τους εργαζόμενους, μένουν απ’ έξω οι εργαζόμενοι των ΟΤΑ Β΄βαθμού:

– το άρθρο 34 που θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι των παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών των Περιφερειών δεν χρειάζονται κίνητρα για να παραμένουν σε αυτές, αντίστοιχα των λοιπών δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων, για τους οποίους προβλέπει παροχή δωρεάν σίτισης και κατάλληλου καταλύματος διαμονής.

– με το άρθρο 94 για τα «Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων Ο.Τ.Α.», αδιαφορώντας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων των Περιφερειών, σε ανθυγιεινές εργασίες και χώρους.

– με το άρθρο 95 που αφορά τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας  που συνεχίζει να αποκλείει χιλιάδες εργαζόμενους των Περιφερειών, δικαιούχους που εργάζονται σε χώρους και αντικείμενα που το δικαιούνται (πχ. εργαζόμενους στην ασφαλτόστρωση, στην καθαριότητα των κτιρίων, στο πράσινο, τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας –εμβόλια, Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Κτηνιάτρους, απολυμαντές κτλ). Αποκλείει σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων των ΟΤΑ Β΄ βαθμού αφού βάζει ως απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης του επιδόματος εκτός από τον εργασιακό χώρο και την ειδικότητα, προσπερνώντας εύκολα ότι στους ΟΤΑ Β΄ βαθμού, είναι ελάχιστοι οι εργαζόμενοι που έχουν τοποθετηθεί στις συγκεκριμένες ειδικότητες, αν και παρέχουν αυτές τις εργασίες.

Η κατάφωρη αυτή αδικία φαίνεται κυρίως στους συναδέλφους, που μετατάχτηκαν (αυτοδίκαια) το 2011, στην Περιφέρεια Αττικής από  υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων {Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ), ΔΕΣΕ, Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, το Τμήμα Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματοδότησης, Δ/νσεις Τεχνικών Έργων}. Οι συνάδελφοι αυτοί αν και εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες πχ ασφαλτόστρωση οδών, συντήρηση πρασίνου νησίδων, εναερίτες ηλεκτρολόγοι κλπ, δεν παίρνουν το ανθυγιεινό επίδομα, που δικαιούνται, γιατί δεν προβλέπονται στον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής οι αντίστοιχες ειδικότητες. Να σημειωθεί όλοι οι εργαζόμενοι αυτοί ελάμβαναν το ανθυγιεινό επίδομα έως την υποχρεωτική τους μετάταξη στην Περιφέρεια Αττικής.

Είναι αναγκαίο να υπάρξει η εξής νομοθετική ρύθμιση: «Στους μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου των Περιφερειών που εργάζονται κατά πλήρες ωράριο και ανεξαρτήτως ειδικότητας, σε υπηρεσίες που έχουν ως σκοπό την εκτέλεση και  συντήρηση των συγκοινωνιακών έργων, του οδικού δικτύου κλπ, την εκτέλεση και  συντήρηση πρασίνου σε οδούς, την εκτέλεση έργων και υπηρεσιών συντήρησης Φωτεινής Σηματοδότησης και υπηρεσιών συντήρησης Ηλεκτροφωτισμού και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και των αντλιοστασίων, στις οδούς που κατά αρμοδιότητα ανήκουν στις Περιφέρειες, χορηγείται, εκτός από το βασικό μισθό και τις λοιπές προβλεπόμενες αποδοχές τους, και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 . Το ποσό του επιδόματος για τις ανωτέρω κατηγορίες υπαλλήλων ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως.

Καταβολές του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που έχουν γίνει, στο ως άνω προσωπικό πριν από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου θεωρούνται νόμιμες.»

– με το άρθρο 96 για την «Άρση των δυσμενών συνεπειών από τη διαθεσιμότητα», που αφήνει απ’ έξω όλους τους εργαζόμενους που μετατάχτηκαν κάνοντας χρήση των νόμων της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, εξαιρώντας τους από την επαναχορήγηση της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011.

– με το άρθρο 103 για την «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εργαζομένων των ΟΤΑ», που και πάλι αφήνει απ’ έξω όλους τους εργαζόμενους που μετατάχτηκαν κάνοντας χρήση των νόμων της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας και συγκεκριμένα  του άρθρου 48 του ν. 4274/2014.

Θεωρούμε ως αναγκαίες επίσης τις παρακάτω προσθήκες:

– Στο άρθρο 17 που αφορά τα θέματα λύσης των επιχειρήσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού με δεδομένο ότι αρκετές εταιρείες των Περιφερειών δεν μπορούν να ανταποκριθούν  στην ομαλή καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων τους (π.χ. αναπτυξιακή εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα και στην περίπτωση που δεν τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι 30-9-2017 να δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με αίτηση τους και σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου να μεταφέρεται στον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. με την ίδια σχέση εργασίας.

– Να συμπεριληφθεί διάταξη με την οποία να καθορίζεται ότι ο Τεχνικός Έλεγχος των οχημάτων των Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθμού υποχρεωτικά θα διενεργείται σε δημόσιο ΚΤΕΟ, εφόσον λειτουργεί στα όρια της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

– Να συμπεριληφθεί διάταξη με την οποία να τροποποιείται η παρ. 3.αα του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016, και να απαλειφτεί ο περιορισμός που τίθεται για τα μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που προβλέπει ότι πρέπει να  υπηρετούν στην έδρα της Περιφέρειας.

Τέλος αξίζει να αναφερθούμε στην επιλογή σας να αφαιρέσετε από το προηγούμενο σχέδιο νόμου το άρθρο που αναφερόταν στη λειτουργία κατασκηνώσεων από τις Περιφέρειες για τους εργαζόμενους τους.

Φαίνεται πως σας είναι αδιάφορο, εάν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ β΄ βαθμού είναι οι μόνοι υπάλληλοι, που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε κατασκήνωση, την ίδια ώρα, που όλα τα υπουργεία εξασφαλίζουν κατασκηνώσεις για τα παιδιά των υπαλλήλων τους.

Ζητάμε να συμπεριλάβετε την ρύθμιση, που σας έχουμε καταθέσει για τις κατασκηνώσεις καθώς και να την διευρύνετε με την δυνατότητα χρηματοδότησης από τις Περιφέρειες των εξόδων συμμετοχής των παιδιών των εργαζομένων στις Περιφέρειες στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.

Θεωρούμε ότι είναι ανάγκη να ρυθμιστούν θετικά όλα τα παραπάνω ζητήματα καθώς και αυτά που αφορούν τις εργασιακές μας σχέσεις, τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, τις αμοιβές κλπ, τα οποία τα έχουμε διατυπώσει με μια σειρά έγγραφά μας και τα οποία αποτελούν πάγια αιτήματά μας.

Απαιτούμε να περιληφθούν και οι εργαζόμενοι των Περιφερειών στις παραπάνω ρυθμίσεις και να είναι αυτές ολοκληρωμένες.

Π.Α.  

1. ΥΠΕΣ

    α. Γραφείο Υπουργού

    β. Δ/νση Προσωπικού ΟΤΑ

2. ΕΝΠΕ

3. Περιφερειάρχες

4. Κόμματα Βουλής (πλην Χ.Α.)

5. Σύλλογοι-Μέλη μας

6. ΜΜΕ

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ