ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661 Αθήνα 2 /4 /2018 Αριθμ. Πρωτ.:36 ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Στο δρόμο των σκοπιμοτήτων και της εφαρμογής της «τιμωρητικής αξιολόγησης» προχωράει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Με την με αριθ. πρωτ. 8891/29-3-2018 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: Ψ150465ΧΘ7-ΕΨΤ), μετά το αριθμ. οικ. 108177/43686/13-12-2017 έγγραφο αίτημα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύχτηκαν οι θέσεις των προϊσταμένων των 4 Γενικών Διευθύνσεων (Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικών και Πληροφορικής, Γενική Διεύθυνση Τουρισμού, Παραγωγής και Ανάπτυξης, Γενική…

Continue ReadingΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ