ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα 25/5 /2018

Αριθμ. Πρωτ.:67

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

(συσταθείσα δυνάμει του άρθρου 396 του Ν. 4512/2018)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Στο πλαίσιο της ανάγκης επέκτασης της χορήγησης ανθυγιεινού επιδόματος και σε άλλες εργασίες, κλάδους και ειδικότητες, σας καταθέτουμε τις απόψεις μας με το παρόν συμπληρωματικό υπόμνημα στο προηγούμενο υπ’ αριθμ. 62/21-5-2018 και σας καλούμε να τις λάβετε υπόψη σας στις επεξεργασίες σας:

Α. Για τους υπάλληλους των Δ/νσεων Περιβάλλοντος των Περιφερειών.

Σύμφωνα με το Ν.4014/11, ένας από τους αρμόδιους φορείς περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων είναι και οι Δ/νσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών και τα Κλιμάκια Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), των Περιφερειακών Ενοτήτων, τα οποία και αυτά διαχειρίζονται επίσης από τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος. Αναλυτικά στα πλαίσια των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων ασκούνται τα εξής καθήκοντα:

1. Διενεργούνται έλεγχοι για την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται για την πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων του Δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.

2. Διενεργούνται έλεγχοι στις δραστηριότητες, συμβάντα και άλλες περιπτώσεις που προκαλούν υποβάθμιση η/και ρύπανση περιβάλλοντος, περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα σε προστατευόμενες περιοχές, επεμβάσεις σε ρέματα, καθώς και επεμβάσεις στον αιγιαλό και την παραλία.

3.Ηχομετρήσεις σε πάσης φύσεως δραστηριότητες που διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα των έκθεση των υπαλλήλων, τις περισσότερες φορές σε υψηλά επίπεδα θορύβου.

4.Περιβαλλοντικοί έλεγχοι σε λατομεία, ορυχεία, κατά τους οποίους οι υπάλληλοι είναι εκτιθέμενοι σε σκόνη, παιπάλη και άλλες ανθυγιεινές συνθήκες λόγω των μεταλλευμάτων κα, ενώ παράλληλα οι έλεγχοι πραγματοποιούνται συχνά σε επικίνδυνες συνθήκες, λόγω των θέσεων στις οποίες υπάρχουν τα λατομεία-ορυχεία.

5. Περιβαλλοντικοί έλεγχοι σε σταυλικές εγκαταστάσεις και σφαγεία, κατά τους οποίους οι υπάλληλοι των Δ/νσεων Περιβάλλοντος έρχονται σε επαφή με λάσπες, οσμές, κόπρανα και γενικότερα σε μικροβιακούς παράγοντες.

6. Περιβαλλοντικοί έλεγχοι σε άλλες ανθυγιεινές εστίες όπως ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, ΚΔΑΥ, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, κατά τους οποίους οι υπάλληλοι είναι εκτιθέμενοι επίσης σε ανθυγιεινούς παράγοντες.

7. Περιβαλλοντικοί έλεγχοι αποβλήτων σε βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, στις διατάξεις επεξεργασίας αέριων αποβλήτων σε έργα και δραστηριότητες κα , συχνά υπό αντίξοες συνθήκες, κατά τους οποίους οι υπάλληλοι επίσης πολλές φορές εκτίθενται σε ρυπογόνους και επικίνδυνους παράγοντες.

8.Δειγματοληψίες από ύδατα, καθώς και θέσεις όπως γίνεται απόρριψη αποβλήτων, λυμάτων κα, προκειμένου να διαπιστωθεί περίπτωση ρύπανσης ή υποβάθμισης περιβάλλοντος.

Ενώ λοιπόν οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις των υπαλλήλων των περιβαλλοντικών αρχών των Περιφερειών, όπως αναφέρεται παραπάνω πραγματοποιούνται σε έργα και δραστηριότητες με ανθυγιεινές εστίες ή σε βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, σε θέσεις υποδοχής και απόρριψης λυμάτων και αποβλήτων, ποτέ δεν έχουν λάβει τα σχετικά προβλεπόμενα που πολύ σωστά λαμβάνουν άλλοι συνάδελφοι τους στις περιφέρειες που πραγματοποιούν ελέγχους σε έργα και δραστηριότητες που είτε έχουν ανθυγειινό χαρακτήρα, είτε αφορούν σε βιοτεχνικές ή βιομηχανικές μονάδες και πάσης φύσεως ρυπογόνα έργα και δραστηριότητες.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο υπάλληλοι των Δ/νσεων Περιβάλλοντος των Περιφερειών, που έχουν αρμοδιότητα και πραγματοποιούν περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις εκτελούν ένα έργο δύσκολο αλλά και πολλές φορές επικίνδυνο και ανθυγιεινό, και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενταχθούν στους δικαιούχους του ανθυγιεινού επιδόματος.

Β. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε Ιατρών που υπηρετούν στα Τμήματα   Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

       Θεωρούμε ότι τα αναφερόμενα στις μέχρι τώρα ισχύουσες ρυθμίσεις για την χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος αφορούν και τους υπαλλήλους του κλάδου Π.Ε Ιατρών, οι οποίοι υπηρετούν στα Τμήματα Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομαρχίες).

    

Από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, όπως περιλαμβάνονται στους Οργανισμούς των Περιφερειών της χώρας, στα καθηκοντολόγια και στα Περιγράμματα Θέσης, όπου αυτά έχουν δημιουργηθεί,διαπιστώνονται τα εξής:

Τους έχουν ανατεθεί τα εξής καθήκοντα:

 1. Η επιδημιολογική επιτήρηση-διερεύνηση υποχεωτικώς δηλούμενων λοιμωδών νοσημάτων ( μπορεί να απαιτηθεί επιτόπια αυτοψία και λήψη ιστορικού του νοσήματος από τον πάσχοντα π.χ. φυματίωση, ελονοσία κλπ δηλαδή άμεση επαφή με τον ασθενή-πολίτη).
 2. Η τακτική παρακολούθηση της λήψης της εγκεκριμένης αγωγής από τους ασθενείς,στους οποίους διεγνώσθη λοιμώδες υποχρεωτικά δηλούμενο νόσημα σύμφωνα με την λίστα του ΚΕΕΛΠΝΟ.
 3. Η διενέργεια και υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού σε άπορους και ανασφάλιστους.
 4. Η επιτόπια αυτοψία και διενέργεια ελέγχων σε Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στα πλαίσια της πρόληψης και της προάσπισης της Δημόσιας Υγείας και της περίπτωσης κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων.
 5. Η υλοποίηση προγραμμάτων της Ταξιδιωτικής Ιατρικής με τη χορήγηση προφυλακτικής χημειοπροφύλαξης έναντι της ελονοσίας και τη διενέργεια εμβολίων για συγκεκριμένα νοσήματα (κίτρινος πυρετός, τυφοειδής πυρετός, χολέρα, λύσσα, πολιομυελίτιδα κ.λπ.).
 6. Η επιμέλεια επαναπατρισμού ταξιδιωτών και τον έλεγχο για πιθανή εμφάνιση νοσήματος από τον τόπο του ταξιδιού.
 7. Η διενέργεια ελέγχου σε καταυλισμούς ΡΟΜΑ σε περίπτωση εμφάνισης Λοιμώδους νοσήματος, και την επιμέλεια εφαρμογής προγράμματος πρόληψης και θεραπείας.
 8. Η διενέργεια ελέγχου και σχεδιασμού πρόληψης περιοχών με πιθανή έκθεση σε ελονοσία, σε συνεργασία με άλλους φορείς.
 9. Με βάση το Εθνικό σχέδιο δράσης για την ελονοσία ( ΜΕΡΩΠΗ) σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ ενεργητική αναζήτηση εγχώριων κρουσμάτων .
 10. Εμβολιασμοί έναντι της λύσσας ( θεραπευτικός εμβολιασμός).
 11. Προγράμματα προαγωγής υγείας με επισκέψεις και ομιλίες στα σχολεία της περιφέρειας.
 12. Υγειονομικός έλεγχος πλοίων στα πλαίσια του Διεθνούς υγειονομικού κανονισμού για έκδοση πιστοποιητικού ελεύθερης πλεύσης (πιστοποιητικό απαλλαγής υγειονομικών μέτρων).
 13. Κλινική εξέταση και εργαστηριακή παρακολούθηση εκδιδομένων επ’αμοιβή προσώπων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 14. Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και έλεγχος ανταπόκρισης στη θεραπεία επί σεξουαλικώς κυρίως μεταδιδόμενων νοσημάτων σε εκδιδόμενα άτομα.
 15. Αυτοψία σε οίκους ανοχής.
 16. Διενέργεια φυματινοαντίδρασης Mantoux και ερμηνεία του αποτελέσματος (μέχρι πρότινος σε Σχολεία και Νηπιαγωγεία) σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και σε ομάδες υψηλού κινδύνου (πχ ανοσοκατασταλμένους, καρκινοπαθείς, πάσχοντες από αυτοάνοσα νοσήματα πριν την έναρξη βιολογικών παραγόντων, αστυνομικούς, συνοριοφύλακες, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό κλπ).
 17. Κλινική εξέταση και παροχή πρώτων βοηθειών σε πάσχοντες εργαζόμενους των Περιφερειακών Ενοτήτων και σε περίπτωση πρόκλησης εργατικού ατυχήματος (απουσία Ιατρού Εργασίας στην πλειονότητα των Π.Ε).

Όλες οι αρμοδιότητες προκύπτουν από τον Καλλικράτη και σχετική Νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας. Ταυτόχρονα επικαιροποιημένες εγκύκλιοι όταν προκύπτει ανάγκη πάλι μέσω υπουργείου και ΚΕΕΛΠΝΟ καθορίζουν έκτακτες δράσεις και ενέργειες.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε αναγκαία την ένταξη και των Π.Ε Ιατρών που υπηρετούν στα Τμήματα   Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων στους δικαιούχους του ανθυγιεινού επιδόματος.

Γ. Τέλος θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι στην παράγραφο 8 του υπ’ αριθμ. 62/21-5-2018 εγγράφου μας εκ παραδρομής δεν αναφερθήκαμε και στους οδηγούς βαρέων οχημάτων, οι οποίοι εκτελούν όλες τις αναφερόμενες αρμοδιότητες και εργασίες μαζί με τους χειριστές βαρέων μηχανήματων και επομένως ορθώς συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους του ανθυγιεινού επιδόματος.

Κοιν/ση

Υπουργείο Εσωτερικών

α. Γραφείο Υπουργού

β. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ