ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Μικρό και ευέλικτο κράτος, προκειμένου να διευκολύνεται η επιχειρηματική δράση

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

 

Αθήνα 11/6 /2018

Αριθμ. Πρωτ.:78

 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

Μικρό και ευέλικτο κράτος, προκειμένου να διευκολύνεται

η επιχειρηματική δράση

 

Το μεγαλύτερο μέρος των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων των Ανωνύμων Εταιρειών των Περιφερειών καταργείται ή μεταφέρεται στα Επιμελητήρια και το ΓΕΜΗ, με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που έχει τίτλο «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», το οποίο συζητιέται ήδη στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί συνέχεια άλλων νόμων, με τους οποίους η κυβέρνηση οδηγεί στην πλήρη απελευθέρωση των επιχειρήσεων από κάθε έλεγχο, ώστε να διευκολύνεται η δράση των επιχειρηματικών ομίλων και η ενίσχυση της κερδοφορίας τους.

Κεντρική γραμμή είναι η απομείωση της κρατικής εποπτείας μέσω των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών, την οποία θεωρεί ως ένα γραφειοκρατικό εμπόδιο, που δεν προσδίδει τίποτα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.

Οδηγεί σε διαδικασίες ασυμβίβαστων δικαιοδοσιών, αφού οι επιχειρήσεις που είναι μέλη των Επιμελητηρίων θα είναι ταυτόχρονα ελεγκτές και ελεγχόμενοι, μιας και θα γίνεται έλεγχος και καταχώρηση των πράξεων από το ίδιο όργανο (ΓΕΜΗ), με πρόσχημα την επιτάχυνση των διαδικασιών, προς όφελος του επιχειρηματικού τοπίου.

Το γεγονός ότι οι έλεγχοι αυτοί περιορίζονται τυπικά στην πληρότητα και μόνο του εγγράφου και κατόπιν την επίσημη καταχώρησή τους στο αρχείο ΓΕΜΗ, θα δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στις υπηρεσίες των Περιφερειών, οι οποίες θα καλούνται να «ελέγξουν» για νομιμότητα έγγραφα τα οποία στηρίζονται σε πλημμελείς καταχωρήσεις τυπικά ελεγχθέντων εγγράφων, των οποίων η καταχώρηση καθιστά έγκυρα.

Ενταγμένες επίσης στους θεμέλιους λίθους της Ευρωπαϊκής ένωσης, στην ελεύθερη διακίνηση και δράση των κεφαλαίων είναι και οι διατάξεις, που αφορούν στην καταβολή και πιστοποίηση κεφαλαίου, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η κατάθεση μετρητών είτε του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου είτε των μελλοντικών αυξήσεων αυτού και σε πιστωτικά ιδρύματα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται αντιληπτό ότι θα αποτελέσει έναν εύσχημο τρόπο φυγής κεφαλαίων από την χώρα, και θα δημιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες στις ελεγκτικές αρχές όσον αφορά την διαπίστωση της εγκυρότητας των πιστοποιητικών κατάθεσης.

Να σημειωθεί δε ότι ο έλεγχος της πιστοποίησης καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή μετέπειτα αυξήσεων του, των μεγάλων και μεσαίων οντοτήτων προβλέπεται να γίνεται με έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, χωρίς την συμμετοχή υπαλλήλου Δημόσιας Αρχής!!!

Αντίστοιχα η πιστοποίηση της καταβολής κεφαλαίου για μικρές οντότητες προβλέπεται να γίνεται από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο της Α.Ε.!!!

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι αναφερόμενες οντότητες έχουν μετόχους τα ίδια πρόσωπα με τα μέλη του Δ.Σ. ο λεγόμενος αυτοέλεγχος της πιστοποίησης καταβολής ισοδυναμεί με μη έλεγχο. Κι αυτό όταν από την πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου θα εξαρτάται ο τραπεζικός δανεισμός της επιχείρησης, η υπαγωγή σε προγράμματα επιδοτήσεων (κρατικά ή Ευρωπαϊκά) κλπ.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η κυβέρνηση αφαιρεί και τα όποια εναπομείνοντα στοιχεία ελέγχου, προκειμένου όπως γράφει και στην αιτιολογική έκθεση «με τον τρόπο αυτό να διαφημιστεί η εγχώρια αγορά και να καταστεί φιλικότερη προς τις ξένες επενδύσεις». Και στην κατεύθυνση αυτή απαξιώνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες, συρρικνώνονται ή συχνά καταργούνται.

Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά και με αυτό το νομοσχέδιο ότι ο ρόλος του αστικού κράτους δεν υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα και τις ανάγκες μας.

 

Π.Α.

1. Κόμματα Βουλής (πλην ΧΑ)

2. ΕΝΠΕ

3. Περιφερειάρχες της χώρας

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ