19η Πρόσκληση ΔΣ ΟΣΥΑΠΕ 7-9-2018

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661 Αθήνα, 9 / 7 /2018 Αριθμ. Πρωτ. : 91 ΠΡΟΣ τα μέλη του Δ.Σ. Ανδρεαδέλλη Γιάννη Ασημακόπουλο Ανδρέα Βαζούρα Δημήτρη Ευστρατίου Χαράλαμπο Ηλιόπουλο Στέργιο Καραθανάση Δημήτριο Κυριακόπουλο Γιώργο Μάρκου Χρήστο Ντόντο Παναγιώτη Παπαλεξίου Έφη Σταμκοπούλου Νατάσα Τζάκο Αντώνη Κοιν/ση Δ.Σ. Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δ.Σ. Συλλόγου Υπαλλήλων Π. Ε. Κιλκίς Δ.Σ. Συλλόγου Υπαλλήλων Π. Ε. Πέλλας Δ.Σ. Συλλόγου Υπαλλήλων Π. Ε. Έβρου Δ.Σ. Συλλόγου Υπαλλήλων Π. Ε. Δράμας Δ.Σ. Συλλόγου Υπαλλήλων Π. Ε. Καβάλας Δ.Σ. Συλλόγου…

0 Comments

Τοποθέτηση της Προέδρου ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ για το Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

Τοποθέτηση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικ­ής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».   Για να δείτε την τοποθέτηση https://www.youtube.com/watch?v=vA5nLq-Mrrc

0 Comments

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΔ-ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661 Αθήνα 9/7/2018 Προς ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Θέμα: Τοποθέτηση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικ¬ής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και…

0 Comments