ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ: ΑΝΑΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ 2/24622/ΔΕΠ/27-6-2018 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΑΣ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

 

Αθήνα 19 /7/2018

Αριθμ. Πρωτ.:98

 

Προς

1. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πανεπιστημίου 37 – 101 65 – Αθήνα

2. Υπουργείο Εσωτερικών

α. Γραφείο Υπουργού

β. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

 

ΑΝΑΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ 2/24622/ΔΕΠ/27-6-2018 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΑΣ

 

Από πότε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει άποψη και γνώση για τις αρμοδιότητες που εκτελούν δημόσιοι υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών, άλλων φορέων του δημοσίου;

Με ποια ιδιότητα και με ποια αρμοδιότητα ένας υπηρεσιακός παράγοντας της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής εκφέρει άποψη για τις εργασίες που εκτελούν υπάλληλοι των Περιφερειών; Με ποια ιδιότητα λέει ότι οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών εκτελούν εργασίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 98 του ν. 4483/2017, ενός νόμου, που το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο (ΥΠΕΣ) έχει αντίθετη άποψη για το ζήτημα;

Όσα γράφονται δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα της λειτουργίας των υπηρεσιών, που υπηρετούν οι ΕΔΥ και των εργασιών, που εκτελούν.

Γράφονται προκειμένου να στηριχτεί η πολιτική των περικοπών, η πολιτική αφαίρεσης δικαιωμάτων, προκειμένου να εκφραστεί η πρεμούρα της πολιτικής ηγεσίας να περικόψει το ανθυγιεινό επίδομα. Γι αυτό λέει ότι σύμφωνα με όσα «αναφέρονται στο Π.Δ. 83/1989, όσο και τα σχετικώς με την ως άνω κατηγορία υπαλλήλων οριζόμενα στην αριθ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 (ΦΕΚ 2161/Β’/2017) απόφαση του Υπουργού Υγείας, άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι οι υπάλληλοι του εν λόγου κλάδου των Περιφερειών δεν υπάγονται στους δικαιούχους τους εν θέματι επιδόματος δεδομένου»!!!

Στην Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής δεν ξέρετε να διαβάζετε ή κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε τι διαβάζετε;

Ή μήπως δεν ξέρετε ότι οι ασκούμενες εργασίες από τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών προσδιορίζονται πρώτον από τους Οργανισμούς των Περιφερειών και δεύτερον από την αναγκαιότητα και καθημερινή πραγματικότητα λειτουργίας των υπηρεσιών;

Δεν ξέρετε ότι ο ν.4483/2017 έδωσε την ευθύνη βεβαίωσης, ότι οι υπάλληλοι ασκούν (ανθυγιεινές) εργασίες, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 98 στους προϊσταμένους των υπηρεσιών τους;

Από πότε ξέρετε καλύτερα την καθημερινότητα των συγκεκριμένων υπηρεσιών από αυτούς, που προΐστανται σε αυτές;

Η υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 (ΦΕΚ 2161/Β’/2017) απόφαση του Υπουργού Υγείας, που αναφέρετε για να στηρίξετε την άποψή σας, δεν καθορίζει τις εργασίες των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, αλλά τους «Υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων /ποτών».

Οι εργασίες των Εποπτών δεν καθορίζονται από την υπουργική απόφαση που αναφέρετε αλλά από πλήθος διατάξεων και Κανονισμών, τα δε επαγγελματικά τους δικαιώματα περιγράφουν το πολυδαίδαλο πλαίσιο άσκησης του υγειονομικού ελέγχου.

Όσο για το Υπουργείο Υγείας οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι για τριάντα (30) χρόνια, που είχε την ευθύνη καθορισμού και γνώριζε τις εργασίες που εκτελούσαν οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας, τους χορηγούσε το ανθυγιεινό επίδομα.

Σύμφωνα με τους Οργανισμούς των Περιφερειών της χώρας, τα καθηκοντολόγια και τα Περιγράμματα Θέσης, όπου αυτά έχουν δημιουργηθεί οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας εκτελούν:

● Καθημερινό έλεγχο των ανθυγιεινών εστιών με τη σωρεία των καταγγελιών και των αυτεπάγγελτων ελέγχων που καλούνται να καλύψουν οι Δ/νσεις και τα Τμήματα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους (κατοικίες, δρόμους, πλατείες, οικόπεδα και άλλους χώρους, υπαίθριους κλπ). Συμμετέχουν στην διενέργεια εξυγίανσης δημοσίων και ιδιωτικών χώρων από κάθε είδους συσσωρευμένα απορρίμματα κ.λπ.

Και «οι πέτρες ξέρουν» ότι όλοι οι πολίτες για κάθε καταγγελία τους απευθύνονται στο «υγειονομικό», δηλαδή στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας. Όλοι ξέρουν ότι όλοι οι δημόσιοι φορείς για την εξυγίανση οποιουδήποτε χώρου απευθύνονται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

● Έλεγχο στα συστήματα αποκομιδής και διάθεσης των απορριμμάτων με αυτοψίες στους χώρους συλλογής απορριμμάτων (οικιακών ή μολυσματικών), στους χώρους προσωρινής συγκέντρωσης, αλλά και στους χώρους επεξεργασίας ή χώρους υγειονομικής ταφής αυτών (ΧΥΤΑ) και στις παντός είδους ανθυγιεινές εστίες (χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων –ΧΑΔΑ).

● Έλεγχο στα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα (μολυσματικά, τοξικά, και στην διαχείριση ραδιενεργών) σε νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας και λοιπές υγειονομικές μονάδες.

● Καταπολέμηση επιβλαβών ξενιστών (εντόμων και τρωκτικών), με εντομοκτονίες και μυοκτονίες.

● Εξάλειψη ανθυγιεινών εστιών σε καταυλισμούς και σε πρόχειρα καταλύματα / οικίες αλλοδαπών (πχ αθίγγανοι, μετανάστες κλπ).

● Εκτέλεση προγραμμάτων καταπολέμησης των εντόμων υγειονομικής σημασίας, για την πρόληψη της ελονοσίας, την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου κ.α. με εφαρμογή των προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

● Έλεγχο των νεκροταφείων και απολυμάνσεις οστών και σωρών προκειμένου αυτά να μεταφερθούν σε άλλα νεκροταφεία, καθώς και αυτοψίες στις σωρούς των νεκρών κατά την διαδικασία μεταφοράς τους στο εξωτερικό.

● Υγειονομική επιτήρηση λοιμωδών νόσων και επίβλεψη απολυμάνσεων.

● Δειγματοληψίες λυμάτων από αποχετευτικά συστήματα ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων για χορηγήσεις βεβαιώσεων καταλληλότητας καθώς και σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως αποδέκτες λυμάτων, σε καταυλισμούς αθιγγάνων για εντοπισμό παθογόνων μικροοργανισμών (Ηπατίτιδα Α), κλπ.

Είναι γνωστό σε όλους ότι οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας εργάζονται καθημερινά και καθ’ όλο το ωράριο εργασίας τους ασκώντας υγειονομικό έλεγχο και ότι στο πλαίσιο της διενέργειας υγειονομικών ελέγχων αντιμετωπίζουν ακραίες ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας και εκτίθενται σε διάφορους βιολογικούς, τοξικούς και χημικούς κινδύνους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι συνεχώς πληθαίνουν τα περιστατικά σε ΕΔΥ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους από δήγματα εντόμων και παρασίτων, δερματίτιδες, αλλεργίες και διαφόρων ειδών επιμολύνσεις.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι οι εργασίες των Εποπτών Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών περιλαμβάνονται στις αναφερόμενες στο άρθρο 98 του ν.4483/2017, η δε αρμοδιότητα βεβαίωσης της πλήρους και αποκλειστικής τους απασχόλησης ανήκει σύμφωνα με τον νόμο στους Δ/ντές των υπηρεσιών τους και όχι σε σας, που αναρμόδια κι από μακριά εκφέρετε άποψη.

 

Σας καλούμε λοιπόν να ανακαλέσετε το υπ’ αριθμ. 2/24622/ΔΕΠ/27-6-2018 έγγραφό σας και να αφήσετε τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και τις Περιφερειακές Αρχές να κρίνουν αναλόγως.

Τέλος καλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών για τις δικές του ενέργειες, ως καθ’ ύλην αρμόδιο για τους ΟΤΑ Β’ βαθμού υπουργείο.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ   ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ