Ναυάγησε η συγκρότηση του ΓΣ της ΟΣΥΑΠΕ -Οι εργαζόμενοι δεν θα επιτρέψουν την αδρανοποίηση της Ομοσπονδίας

«ΝΑΥΑΓΗΣΕ» Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ

Την Πέμπτη 11/4/2019 συγκλήθηκε σε πρώτη συνεδρίαση, μετά τις αρχαιρεσίες του 8ου Συνεδρίου, το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (ΟΣΥΑΠΕ), με πρόσκληση της πλειοψηφίσασας συμβούλου της παράταξής μας, προκειμένου να προχωρήσει η συγκρότησή του και η εκλογή του Δ.Σ. και η υλοποίηση των αποφάσεων του 8ου Συνεδρίου.

Από θέση αρχής προτείναμε την εκλογή ενός αντιπροσωπευτικού, αναλογικού προεδρείου του Γενικού Συμβουλίου, συναινετικά εάν είναι δυνατόν και βέβαια το ίδιο θα κάναμε στη συνέχεια και για τις θέσεις ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή όλες οι παρατάξεις να αναλάβουν το μερτικό της ευθύνης που αναλογεί, σύμφωνα με την ψήφο που τους έδωσαν οι εργαζόμενοι. Κι αυτό δεν το κάναμε μόνο τώρα που οι εργαζόμενοι μας ανέδειξαν 1η δύναμη, αλλά πάντα. Κι όταν ήμασταν 3η ή 4η δύναμη αποδεχόμασταν τα αποτελέσματα κάθε Συνεδρίου, και στεκόμασταν με αρχές απέναντι στις άλλες παρατάξεις. Σεβόμασταν τη βούληση των εργαζομένων. Δεν διανοηθήκαμε ποτέ να ζητήσουμε ή να διεκδικήσουμε θέση προέδρου, ενώ δεν μας είχαν βάλει οι συνάδελφοι με την ψήφο τους στη 1η θέση… Τα ίδια, σε αντίθεση με άλλες παρατάξεις (Περιφερειακή Συμμαχία/ΔΑΚΕ), πράττουμε και στη συγκρότηση των προεδρείων στους πρωτοβάθμιους Συλλόγους.

Κι όμως φαίνεται πως ο σεβασμός στη βούληση των εργαζομένων, ο σεβασμός στη ψήφο των αντιπροσώπων, η λειτουργία με αρχές και αξίες δεν αποτελούν κοινή βάση όλων των παρατάξεων.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό προβλέπονται τα εξής βήματα :

  1. Αρχικά, στη 1η συνεδρίαση γίνεται η εκλογή του πενταμελούς προεδρείου του Γενικού Συμβουλίου, το οποίο «διαχειρίζεται» τις συνεδριάσεις του οργάνου αυτού. Η διαδικασία της εκλογής ξεκινά υποχρεωτικά από την εκλογή του προέδρου του Γενικού Συμβουλίου, ο οποίος μετά την εκλογή του αναλαμβάνει και την συνέχιση της διαδικασίας. Για την εκλογή στις θέσεις του Προεδρείου του Γενικού Συμβουλίου απαιτείται πλειοψηφία του μισού συν ένα των μελών του. Σε περίπτωση που αυτό δεν επιτυγχάνεται σε δυο αλλεπάλληλες ψηφοφορίες, στην τρίτη απαιτείται σχετική πλειοψηφία.
  2. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής του προεδρείου του Γενικού Συμβουλίου ξεκινά η εκλογή των 13 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με ψηφοφορία μυστική, με το σύστημα της απλής αναλογικής.
  3. Στη συνέχεια συγκροτείται σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγοντας τους συμβούλους, που καταλαμβάνουν τις προβλεπόμενες θέσεις ευθύνης (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα, Ταμία, αναπληρωτή ταμία και υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων). Σημειώνουμε ότι το Δ.Σ. έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των αποφάσεων του Συνεδρίου και του ΓΣ και ότι την Ομοσπονδία την εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του ΔΣ.

Στη διαδικασία λοιπόν της εκλογής του Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας υπήρξαν 5 προτάσεις!!! Εκτός από την πρόταση της παράταξής μας, άλλες τέσσερες παρατάξεις διεκδίκησαν την θέση του Προέδρου του ΓΣ, η Περιφερειακή Συμμαχία/ΔΑΚΕ, η ΠΑΕΚ/ΣΥΡΙΖΑ, η Αγωνιστική Συνεργασία/ΠΑΣΚΕ και η ΕΕΑΚ. Πρωτοφανές σε όλο το συνδικαλιστικό κίνημα, κι όμως αληθινό!!! Όλοι θέλουν να γίνουν πρόεδροι…

Τα αποτελέσματα των τριών ψηφοφοριών που έγιναν και στις οποίες δεν συγκέντρωσε κανείς υποψήφιος την απαιτούμενη πλειοψηφία, είχαν ως εξής:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΓΣ 1η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ 2η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ 3η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ
Ο προτεινόμενος από ΕΑΚ (ΠΑΜΕ) 14 ψήφοι 14 ψήφοι 14 ψήφοι
Ο προτεινόμενος από Π.Σ. (ΔΑΚΕ)  9 ψήφοι   9 ψήφοι 14 ψήφοι
Ο προτεινόμενος από ΠΑΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ)  5 ψήφοι   5 ψήφοι   5 ψήφοι
Ο προτεινόμενος από ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ)  5 ψήφοι   5 ψήφοι Απέσυρε η ΠΑΣΚΕ τον υποψήφιό της και ψήφισε τον υποψήφιο της ΔΑΚΕ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΜΕΤΑ) μοίρασε τις ψήφους της σε ΠΑΕΚ & ΕΕΑΚ μοίρασε τις ψήφους της σε ΠΑΕΚ & ΕΕΑΚ μοίρασε τις ψήφους της

σε ΠΑΕΚ & ΕΕΑΚ

Ο προτεινόμενος από ΕΕΑΚ  5 ψήφοι   5 ψήφοι   5 ψήφοι
Αριστερή Παρέμβαση  1 λευκή ψήφος   1 λευκή ψήφος   1 λευκή ψήφος

Μετά από αυτά…, η συνεδρίαση λύθηκε… και δεν μπόρεσε να γίνει η συγκρότηση των οργάνων της Ομοσπονδίας.

Βέβαια η πλειοψηφίσασα σύμβουλος της παράταξής μας θα αποστείλει και νέα πρόσκληση για σύγκλιση του Γενικού Συμβουλίου, όμως οφείλουμε να θέσουμε ορισμένους προβληματισμούς και ερωτήματα στους  εργαζόμενους και τους Συλλόγους – μέλη της ΟΣΥΑΠΕ.

  • Οφείλουν όλοι να σεβαστούν τη βούληση των εργαζομένων, τα αποτελέσματα του Συνεδρίου ή όχι;
  • Πως εξηγείται ότι όλοι οι εκπρόσωποι των παρατάξεων στους Συλλόγους τους εφαρμόζουν την αρχή του αντιπροσωπευτικού – αναλογικού προεδρείου μόνον όταν πρόκειται για τους εαυτούς τους και τις παρατάξεις τους κι όχι για την Ομοσπονδία;
  • Έχει λογική βάση η απαίτηση ή η διεκδίκηση της θέσης του προέδρου του ΓΣ ή του προέδρου του ΔΣ από άλλη παράταξη εκτός από την 1η ; Επιθυμία μπορεί να υπάρχει, μπορεί όμως αυτό να σταθεί; Η άποψη που λέει ότι όλες οι ψήφοι είναι ίσοι, είναι σωστή, όμως δεν μπορεί να αγνοεί και το συνολικό αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών του Συνεδρίου, που είναι το ανώτερο όργανο της Ομοσπονδίας, δεν μπορεί να αγνοεί την κατάταξη που έδωσαν οι εργαζόμενοι στις παρατάξεις, ποια επέλεξαν για το τιμόνι της Ομοσπονδίας.
  • Μπορεί κανείς να κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι η ευθύνη εκπροσώπησης της Ομοσπονδίας, η βασική ευθύνη υλοποίησης των αποφάσεων του Συνεδρίου, ανήκει σε αυτούς, που υπερψήφισαν τον απολογισμό και το πρόγραμμα δράσης κι όχι σε αυτούς, που τα καταψήφισαν; Ότι αντικειμενικά ανήκει σε αυτούς, που υπερψηφίστηκαν από τους αντιπροσώπους του Συνεδρίου;
  • Και εν τέλει ποιους εξυπηρετεί η αδρανοποίηση της Ομοσπονδίας, ποιους εξυπηρετεί όταν μένουν «μετέωρα» σοβαρά ζητήματα, όπως η «αξιολόγηση», η εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης και μια σειρά άλλων σημαντικών διεκδικήσεων; Το σίγουρο είναι ότι οι εργαζόμενοι πλήττονται και οι Σύλλογοι μένουν «ακάλυπτοι».

Τα εμπόδια κι οι μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες δεν έχουν θέση στις ανάγκες και τις αγωνίες των εργαζομένων!

Κατανοούμε ότι η Ομοσπονδία μας έχει μπει στο μάτι των Περιφερειακών Αρχών, έχει γίνει αγκάθι στην ρεαλισμό της υποταγής στη λιτότητα, στην ανταποδοτικότητα, στις ιδιωτικοποιήσεις, στην ανταγωνιστικότητα, και την κερδοφορία, που υπηρετούν. Ξέρουμε ότι βάλανε «λιτούς και δεμένους» για να στηριχτούν οι επιλογές τους, μήπως και καταφέρουν να ξεμπερδεύουν με μας.

Όμως οι συνάδελφοι στις Περιφέρειες έχουν κρίση και είδαν από ποιες δυνάμεις στηρίχτηκε η όλη προσπάθεια, οι αγώνες και οι διεκδικήσεις, είδαν ποιοι μπήκαν μπροστά, ποιοι έφεραν αποτελέσματα.

Οι συνάδελφοι στις Περιφέρειες έχουν μνήμη και θυμούνται που ήταν η Ομοσπονδία πριν και που είναι τώρα και γι αυτό δεν θα επιτρέψουν πισωγυρίσματα, δεν θα επιτρέψουν τεχνητές κωλυσιεργίες, καθυστερήσεις στη δράση και την παρέμβαση. Δεν θα επιτρέψουν να αδρανοποιηθεί η Ομοσπονδία, γιατί με την ψήφο τους έδειξαν ποιους επιλέγουν, για το τιμόνι για να έχουμε Ομοσπονδία και Σωματεία, που θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα, στήριγμα όλων των συναδέλφων.

                                                                                                                         13-4-2019

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ