Αποστολή Σχεδίων Πρακτικών Αρχαιρεσιών και λοιπών υλικών εκλογικής διαδικασίας.

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661

 Αθήνα 22 /1 /2017

Αριθμ. Πρωτ.:6

ΠΡΟΣ

Συλλόγους – μέλη μας

 

Θέμα: Αποστολή Σχεδίων Πρακτικών Αρχαιρεσιών και λοιπών υλικών εκλογικής διαδικασίας.

Σας στέλνουμε σχέδια Πρακτικών Αρχαιρεσιών, Πρακτικών εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής και Καταστάσεων Ψηφισάντων, προκειμένου να σας βοηθήσουμε στην ολοκληρωμένη απεικόνηση των σχετικών στοιχείων, που είναι απαραίτητα από την ισχύουσα συνδικαλιστική νομοθεσία στην ορθή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Σας καλούμε να φροντίζετε  με ιδιαίτερη επιμέλεια την ορθή σύνταξη όλων των σχετικών δικαιολογητικών που είναι αναγκαία. Εξάλλου η εφαρμογή τους θα διευκολύνει όλους μας στην αποφυγή προβλημάτων στις συνδικαλιστικές μας διαδικασίες.-

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ