Αρχαιρεσίες πρωτοβάθμιων Συλλόγων – μελών μας

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: osyape@otenet.gr
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710
Αθήνα 3/3 /2020
Αριθμ. Πρωτ.:95

Προς
Τα Διοικητικά Συμβούλια
των Συλλόγων – μελών μας

Θέμα: Αρχαιρεσίες πρωτοβάθμιων Συλλόγων – μελών μας

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Ενόψει των αρχαιρεσιών για νέα Διοικητικά Συμβούλια και αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία, οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε τα εξής:
 Οι αρχαιρεσίες για εκλογή εφορευτικής επιτροπής, Δ.Σ. – Ε.Ε., αντιπροσώπων για ΟΣΥΑΠΕ καθώς και αντιπροσώπων για Νομαρχιακό Τμήμα απαιτείται να γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.1264/1981 και ιδιαίτερα παρουσία δικηγόρου, που διορίζεται ως δικαστικός αντιπρόσωπος από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, μετά από αίτηση του απερχόμενου Δ.Σ.
 Κατά τις αρχαιρεσίες συμπληρώνονται τα ανάλογα Πρακτικά αρχαιρεσιών καθώς και οι Καταστάσεις ψηφισάντων μελών (μπορούμε να στείλουμε πρότυπα υλικά όπου χρειάζεται). Όλα τα υλικά υπογράφονται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο και τα μέλη της Εφορευτικής Εκλογής και σφραγίζονται με την σφραγίδα του Συλλόγου.
 Χρειάζεται να ενημερώσετε τους συναδέλφους γεωτεχνικούς έγκαιρα, πριν τις αρχαιρεσίες, ότι δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν και για άλλη Ομοσπονδία. Ως Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθεί το φαινόμενο να υπάρχουν διπλοψηφίσαντες και γι αυτό σας καλούμε να πάρετε όλα τα αναγκαία μέτρα.
 Μετά τις αρχαιρεσίες απαιτείται να μας στέλνετε θεωρημένα το αντίγραφο του πρακτικού αρχαιρεσιών και της κατάσταστασης ψηφισάντων, καθώς και τα στοιχεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 Τέλος θεωρούμε αναγκαία την έγκαιρη ενημέρωσή μας για τον προγραμματισμό των αρχαιρεσιών σας.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ