Αποστολή Σχεδίων Πρακτικών Αρχαιρεσιών και λοιπών υλικών εκλογικής διαδικασίας.

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661  Αθήνα 22 /1 /2017 Αριθμ. Πρωτ.:6 ΠΡΟΣ Συλλόγους – μέλη μας   Θέμα: Αποστολή Σχεδίων Πρακτικών Αρχαιρεσιών και λοιπών υλικών εκλογικής διαδικασίας. Σας στέλνουμε σχέδια Πρακτικών Αρχαιρεσιών, Πρακτικών εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής και Καταστάσεων Ψηφισάντων, προκειμένου να σας βοηθήσουμε στην ολοκληρωμένη απεικόνηση των σχετικών στοιχείων, που είναι απαραίτητα από την ισχύουσα συνδικαλιστική νομοθεσία στην ορθή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Σας καλούμε να φροντίζετε  με ιδιαίτερη επιμέλεια την ορθή σύνταξη όλων των σχετικών δικαιολογητικών που είναι αναγκαία. Εξάλλου η εφαρμογή…

0 Comments

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ…………………………………………………… ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΣΥΑΠΕ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΔΤ ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                …

0 Comments