ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021

                                                  ΟΣΥΑΠΕ – Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 Τ.Κ 11741- ΑΘΗΝΑ

                                                  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΕΣΟΔΑ                                                       ΕΞΟΔΑ

ΕΙΔΟΣ                    ΠΟΣΟ                          ΕΙΔΟΣ                                                          ΠΟΣΟ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2021   80000                         ΑΔΕΔΥ 2021                                               21200

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (2 Χ 8000) =           16000

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (10Χ2500) =  25000

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Α΄ΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ                            3000

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ (2Χ 900) =                              1800
ΔΙΑΦΟΡΑ                                                     8000

 

ΣΥΝΟΛΟ                  80000                         ΣΥΝΟΛΟ                                                       75000

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ