Απαιτείται απευθείας μετάδοση μέσω του διαδικτύου, των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των Περιφερειών

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: osyape@otenet.gr
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

                                                                                                Αθήνα 28 /1/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 12

 

                                                                              Προς
Υπουργό Εσωτερικών
κ. Μ. Βορίδη

 

 

Απαιτείται απευθείας μετάδοση μέσω του διαδικτύου, των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των Περιφερειών

 

Λόγω της πανδημίας του covid-19, προβλέπεται με σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις ότι οι συνεδριάσεις των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων διοίκησης των Περιφερειών διεξάγονται διά ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, είτε διά τηλεδιάσκεψης, ακόμα και δια περιφοράς!!!
Προσπερνώντας την «δια περιφοράς» μέθοδο, που δεν έχει κανένα στοιχείο συλλογικής συζήτησης ζητάμε να ληφθούν μέτρα για την δημοσιοποίηση των συνεδριάσεων, δεδομένου ότι οι συνεδριάσεις όλων των αυτοδιοικητικών οργάνων είναι δημόσιες (Περιφερειακό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή κλπ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» (ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Εδώ και μήνες οι συνεδριάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων όλης της χώρας, πραγματοποιούνται μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης. Αυτός όμως ο τρόπος συνεδριάσεων στερεί τη δυνατότητα στους πολίτες, τους φορείς κ.α. που το επιθυμούν, όχι μόνο να παρεμβαίνουν, αλλά και να τις παρακολουθούν, όπως είχαν τη δυνατότητα όταν αυτές γίνονταν δια ζώσης, αφού η πρόσβαση σ’ αυτές γίνεται μόνο με κωδικό πρόσβασης που δίνεται στους Περιφερειακούς Συμβούλους.
Θα έπρεπε λοιπόν οι Περιφερειακές Αρχές και οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Συμβουλίων, να έχουν φροντίσει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα της απ’ ευθείας μετάδοσης τους μέσα από το διαδίκτυο.
Δεδομένου ότι αυτό δεν έχει γίνει θεωρούμε αναγκαίο να υπάρξει ρητή υποχρέωση όλων των Περιφερειακών Αρχών για την απ’ ευθείας μετάδοση όλων των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των Περιφερειών μέσα από το διαδίκτυο.
Η ρύθμιση αυτή αποτελεί ένδειξη ελάχιστου σεβασμού στα ζητήματα της διαφάνειας και της ενημέρωσης των πολιτών.

Κοιν/ση

1. ΕΝΠΕ
2. Περιφερειάρχες της χώρας

 

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                             ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ