ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: osyape@otenet.gr – www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

                                                                 Αθήνα 27/7/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 100

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ

 

Είναι γνωστό ότι η πρόσφατη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνδέθηκε με σημαντικές παρατηρήσεις και διαφωνίες από τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους, καθώς και με καταγγελίες εργαζομένων για συγκεκριμένα ζητήματα.
Από την μεριά της η Περιφερειακή Αρχή όχι μόνο δεν έλαβε τίποτα υπόψη της αλλά προχώρησε και σε αυθαίρετες τοποθετήσεις υπαλλήλων με την υπ’ αριθμ. 187038/18-06-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την «Επανατοποθέτηση προϊσταμένων και κατανομής προσωπικού στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
Είναι χαρακτηριστικές οι αυθαίρετες μετακινήσεις – τοποθετήσεις Εποπτών Δημόσιας Υγείας από το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, αλλά και στο Τμήμα ΚΤΕΟ της Π.Ε. Κορινθίας, που μάλιστα είναι κλειστό!!!
Οι συγκεκριμένες αυθαίρετες μετακινήσεις – τοποθετήσεις, που απορρέουν από την απόφαση κατανομής προσωπικού, υπηρετούν σκοπιμότητες, είναι αναιτιολόγητες και αβάσιμες και έρχονται σε αντίθεση με τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας ως ειδικότητα βάσει του Π.Δ. 83/1989(φεκ37/α/07-02-89) αλλά και ρυθμίσεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.
Οι αποφάσεις αυτές φέρνουν στην επιφάνεια εκτός από την ανάγκη αντιμετώπισης του αυταρχισμού και της αυθαιρεσίας και την ανάγκη νομοθέτησης υποχρεωτικού καθορισμού σε κάθε Οργανισμό της κατανομής των οργανικών θέσεων κατά κατηγορίες, κλάδους, και ειδικότητες του μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού σε κάθε οργανική μονάδα πέραν των προβλεπομένων για τις οργανικές μονάδες, την διάρθρωσή τους, τις αρμοδιότητες, την έδρα κάθε μονάδας κλπ.
Απαιτούμε:
• Από την Περιφερειακή Αρχή την ανάκληση όλων των αυθαίρετων μετακινήσεων – τοποθετήσεων των υπαλλήλων.
• Από το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει σε ρύθμιση ώστε να προβλέπεται σε κάθε Οργανισμό και η κατανομή των οργανικών θέσεων κατά κατηγορίες, κλάδους, και ειδικότητες του μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού σε κάθε οργανική μονάδα, ως ελάχιστο μέτρο ύπαρξης διαφάνειας και αντιμετώπισης του αυταρχισμού και της αυθαιρεσίας των Περιφερειακών Αρχών.

 

Π.Δ.

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
-κ. Περιφερειάρχη
-κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας
-Παρατάξεις Π.Σ.

2. Υπουργείο Εσωτερικών
-κ. Υπουργό
-Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

3. ΕΝΠΕ

 

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                       ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ