Κοινοποίηση Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Ανάκληση εγγράφου – Έκδοση οδηγιών

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710                                               Αθήνα  30/9/2021                                             Αριθμ. Πρωτ.: 109               Προς Υπουργείο Εσωτερικών α. Γραφείο Υπουργού β. Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου         Δυναμικού Δημόσιου Τομέα γ. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.   Θέμα: Κοινοποίηση Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Ανάκληση εγγράφου – Έκδοση οδηγιών.   Σας κοινοποιούμε την με αριθμό 1261/2021 (συνημμένο 1), απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών - Τμήματος Θ΄ (Ακυρωτικού Σχηματισμού), με την οποία έγιναν δεκτές, α) η από 18-01-2021 και με αριθμό καταχ. ΑΚ…

0 Comments