ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΥΑΠΕ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

 

                                                  Αθήνα 3/ 10 /2021

                                                 Αριθμ. Πρωτ.:111

 

Προς

Αντιπρόεδρο Γενικού Συμβουλίου

Χρήστο Μάρκου

 

Συνάδελφε,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα ημερήσιας διάταξης εκτός των άλλων και αίτημα σύγκλισης του Γενικού Συμβουλίου (προσδιορισμός της συνεδρίασης, προτεινόμενη ημερήσια διάταξη) αποφασίστηκαν τα εξής:

  1. Να ζητηθεί η σύγκλιση του Γενικού Συμβουλίου, με προτεινόμενες ημερομηνίες την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, ώρα περίπου 12.00. Σημειώνουμε ότι για την Τρίτη 19 Οκτωβρίου θα αποστείλουμε πρόσκληση στα Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων Συλλόγων, για την πραγματοποίηση της ετήσιας Ολομέλειας.

Και οι 2 συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν με όλα τα μέσα προστασίας σε κατάλληλη αίθουσα στο ξενοδοχείο Novotel (Μιχαήλ Βόδα 4-6, ΑΘΗΝΑ).

Σας ενημερώνουμε ότι το ξενοδοχείο Novotel έδωσε προσφορά για διαμονή στο ξενοδοχείο.

Η Ομοσπονδία θα καλύψει τα έξοδα διαμονής σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας, όσον αφορά την διαμονή για την συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου.

Οι δαπάνες για την Ολομέλεια των Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων Σωματείων θα βαρύνουν τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους.

  1. Τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης να είναι σε τρεις ενότητες, ως εξής:

α. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα του Γενικού Συμβουλίου.

β. Εξελίξεις σε εργασιακά και λήψη αποφάσεων δράσεων και παρεμβάσεων (Νόμος Χατζηδάκη και στάση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, πανδημία – υγεία – εμβολιασμοί – ΜΑΠ, «Μετακινήσεις», Κατανομή προσωπικού, Οργανισμοί, θέσεις ευθύνης, ισοτιμία πτυχίων, προσοντολόγιο)

γ. Οικονομικά (ενημέρωση για οφειλές Συλλόγων). Παρουσίαση Εκθέσεων Ελεγκτικής Επιτροπής.

Εννοείται ότι κάθε μέλος του Γ.Σ. έχει δικαίωμα στην τοποθέτησή του στην πρώτη

ενότητα, να συμπεριλάβει κάθε άλλο ζήτημα που θέλει να θέσει.

Σας καλούμε λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, να απευθύνετε την σχετική πρόσκληση σε όλα τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, (σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις μας στην συνεδρίαση του Γ.Σ. μετέχουν και τα μέλη της Ε.Ε.).

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς.

Κοιν/ση

Μέλη Γ.Σ. & μέλη Ε.Ε.

Για το Δ.Σ.

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                    ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ