ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΣΥΑΠΕ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

Αθήνα 18 /10/2021

Αριθμ. Πρωτ.: 118

 

Προς

Τα Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων Συλλόγων

      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΣΥΑΠΕ

 

Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στην συνεδρίασή του στις 18-10-2021 αποφάσισε την προκήρυξη του 9ου Τακτικού Συνεδρίου στην Αθήνα στις 15,16 & 17 Μαρτίου 2022, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διοικητικός Απολογισμός
  2. Οικονομικός Απολογισμός & προϋπολογισμός
  3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  4. Πρόγραμμα δράσης
  5. Εκλογή νέου Γενικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ.

Θα ακολουθήσουν αναλυτικές ανακοινώσεις με το πρόγραμμα των εργασιών του Συνεδρίου καθώς και των οδηγιών προς τους Συλλόγους – μέλη μας.

 Μετά τα παραπάνω καλούμε όλα τα πρωτοβάθμια Σωματεία, να πραγματοποιήσουν έγκαιρα τις αρχαιρεσίες τους για αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία, υπενθυμίζοντας τα εξής:

  • Οι αρχαιρεσίες για εκλογή εφορευτικής επιτροπής, Δ.Σ. – Ε.Ε., αντιπροσώπων για ΟΣΥΑΠΕ καθώς και αντιπροσώπων για Νομαρχιακό Τμήμα απαιτείται να γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό μας αποκλειστικά με αυτοπρόσωπη, δια ζώσης ψηφοφορία και παρουσία δικηγόρου, που διορίζεται ως δικαστικός αντιπρόσωπος από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, μετά από αίτηση του απερχόμενου Δ.Σ.

Σημειώνουμε ότι δεν θα γίνουν δεκτοί αντιπρόσωποι, που δεν θα εκλεγούν με αυτοπρόσωπη, δια ζώσης ψηφοφορία και με διαδικασίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της Ομοσπονδίας μας.

  • Κατά τις αρχαιρεσίες συμπληρώνονται τα ανάλογα Πρακτικά αρχαιρεσιών καθώς και οι Καταστάσεις ψηφισάντων μελών (είναι αναρτημένα στο site της Ομοσπονδίας πρότυπα υλικά). Όλα τα υλικά υπογράφονται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο και τα μέλη της Εφορευτικής Εκλογής και σφραγίζονται με την σφραγίδα του Συλλόγου.
  • Μετά τις αρχαιρεσίες απαιτείται να μας στέλνετε θεωρημένα το αντίγραφο του πρακτικού αρχαιρεσιών και της κατάσταστασης ψηφισάντων, καθώς και τα στοιχεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το Γενικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                             Ο αναπληρωτής Γραμματέας

Παναγιώτης Ντόντος                                                 Κώστας Μουρσελάς

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ