Ο αποκλεισμός των μη αρεστών δεν κάνει άριστους τους υπολοίπους

 Blog: http://syspeirosh.blogspot.gr email: syspeirosh@gmail.com Ημερομηνία: 10-4-2022   Ο αποκλεισμός των μη αρεστών δεν κάνει άριστους τους υπολοίπους Με τον πρόσφατο νόμο 4915/2022 (ΦΕΚ Α63) η κυβέρνηση της ΝΔ ενισχύει ακόμα περισσότερο την αδιαφάνεια, την αναξιοκρατία  και την ημετεροκρατία, θέτοντας  ρήτρα αποκλεισμού στους μη αρεστούς υποψήφιους προϊσταμένους. Πιο συγκεκριμένα εάν η συνολική βαθμολόγηση από την διάτρητη «δομημένη» συνέντευξη του υποψηφίου, δεν υπερβαίνει το 50 % της μέγιστης βαθμολογίας, θα αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, ανεξαρτήτως από το συνολικό αριθμό μορίων που θα συγκεντρώνει στις υπόλοιπες ομάδες κριτηρίων. Με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση της ΝΔ διασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο στις κρίσεις…

0 Comments