οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα είναι οι χειρότερα αμειβόμενοι φτάνει πια …αυξήσεις τώρα

 Blog: http://syspeirosh.blogspot.gr

email: syspeirosh@gmail.com

Ημερομηνία: 3-5-2022

 

οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα είναι οι χειρότερα αμειβόμενοι

φτάνει πια …αυξήσεις τώρα

 

Η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, αφού για πρώτη φορά αυτοί υπολείπονται των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, μετά την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού. Αύξηση  η οποία έτσι και αλλιώς  ήταν ελάχιστη και δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων.

Πιο συγκεκριμένα ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα είναι 713 € που καταβάλλεται 14 φορές το χρόνο, αφού δεν έχουν καταργηθεί τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, καλοκαιριού, δηλαδή 9.982,00 € το χρόνο που σε μηνιαία αναγωγή προκύπτουν 831,8 € για τον κατώτατο μισθό. Στο δημόσιο τομέα ο εισαγωγικός μισθός είναι 780,00 € που καταβάλλεται 12 φορές το χρόνο, αφού έχουν καταργηθεί τα δώρα Χριστουγέννων Πάσχα καλοκαιριού, δηλαδή 9.360,00 το χρόνο, που σε μηνιαία αναγωγή παραμένουν 780,00 €.

Η μηνιαία διαφορά των 51,8 € μεταξύ του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα και του εισαγωγικού βαθμού στο δημόσιο, αποτελεί μια μεγάλη αδικία για το σύνολο των εργαζομένων του δημοσίου και μία κατάφορη παράβαση των διατάξεων του Ν. 4093/2012 που αναφέρει ότι «Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο».

Πέρα των μαθηματικών της συγκριτικής φτώχιας μεταξύ των εργαζομένων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα το κυρίαρχο ζητούμενο είναι το σύνολο των εργαζομένων να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του, μέσα από την εργασία του. Τα τελευταία χρόνια, με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, καθημερινά το επίπεδο της διαβίωσής μας ολισθαίνει όλο και πιο χαμηλά και η φτωχοποίηση μας είναι πραγματικότητα.

Απαιτούμε και διεκδικούμε:

  1. Αυξήσεις στους μισθούς μας, άμεσα, τουλάχιστον ίσες με τηναύξηση του ΑΕΠ και του πληθωρισμού
  2. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
  3. Ξεπάγωμα του Μισθολογικού Κλιμακίου της διετίας 2016 – 17
  4. Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ
  5. Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού
  6. Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Καμία περικοπή του.
  7. Ουσιαστικό έλεγχο της αγοράς για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας
  8. Κατάργηση του ΦΠΑ και δραστική μείωση έμμεσων φόρων στα είδη πρώτης ανάγκης, στην ενέργεια.

———————————— // ————————————

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ