Καμία μεταφορά αρμοδιοτήτων προς την Αυτοδιοίκηση δεν νοείται χωρίς και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων

 Blog: http://syspeirosh.blogspot.gr

email: syspeirosh@gmail.com

Ημερομηνία: 25-5-2022

Καμία μεταφορά αρμοδιοτήτων προς την Αυτοδιοίκηση δεν νοείται

χωρίς και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων

 

Η κυβέρνηση συστηματικά μεταφέρει αρμοδιότητες στις Περιφέρειες χωρίς την μεταφορά αντίστοιχων πόρων, όταν μάλιστα η υποστελέχωση των Υπηρεσιών μας είναι τραγική.

Με τον Ν. 4849/21 (ΦΕΚ 207 Α/5-11-2021) οι Περιφέρειες ορίζονται αρμόδιες αρχέςκαι φορείς λειτουργίας των κυριακάτικων αγορών (άρθρο 34), αρμόδιες αρχές για την ανάπτυξη των ειδικών θεματικών αγορών (άρθρο 42)και αρμόδιες αρχές για το πλανόδιο εμπόριο (άρθρο 53)

Με το άρθρο 28 του Ν. 4933/22 (ΦΕΚ 99 Α/20-5-2022) οι Περιφέρειες ορίζονται ως αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση της προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών και θέσεων στις λαϊκές αγορές, την έκδοση, τη χορήγηση και την ανανέωση αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά και την παραχώρηση των νέων θέσεων δραστηριοποίησης σε κάθε λαϊκή αγορά, τη μεταβίβαση της άδειας και των θέσεων δραστηριοποίησης πωλητή, για το σύνολο των λαϊκών αγορών.

Όλες οι αναφερόμενες αρμοδιότητες μεταφέρονται για να ασκηθούν από τα τμήματα Εμπορίου, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι στελεχωμένα με ελάχιστους υπαλλήλους, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει οποιαδήποτε πρόβλεψη για την στελέχωσή τους με προσωπικό και μέσα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται ολοκληρωμένα στις αυξημένες ανάγκες εκτέλεσης των νέων αρμοδιοτήτων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το άρθρο 102 (παρ. 5) του Συντάγματος  αναφέρει ότι «κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικό ή περιφερειακά όργανα του κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων».

Επίσης ως ένα ακόμα αστείο μπορεί να θεωρηθεί η δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα από το βήμα του OlympiaForum II, ότι «η μεταφορά αρμοδιοτήτων προς την Αυτοδιοίκηση δεν νοείται χωρίς και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων»

Ο συνεχιζόμενος εμπαιγμός των Κυβερνήσεων με τις αλλεπάλληλες μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο, το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να υποβαθμίζουν συνειδητά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, και να θέτουν τους συναδέλφους υπόλογους σε ευθύνες που αντικειμενικά δεν μπορούν να διαχειριστούν.

Καλούμε την Κυβέρνησηνα προχωρήσει άμεσα στη μεταφορά προσωπικού σε εθελοντική  βάση και στηνπρόληψη μόνιμου προσωπικού με σταθερές σχέσεις εργασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες μεταφερόμενες αρμοδιότητες και η τραγική υποστελέχωση όλων των υπηρεσιών μας.

——————— // ———————

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ