Αναγνώριση «προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου» σε υπαλλήλους που έχουν μεταταγεί σε ανώτερη κατηγορία

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

 

Αθήνα   30 /5/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 93

 

 

Προς

Υπουργό Εσωτερικών

κ. Μ. Βορίδη

 

 

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση «προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου» σε υπαλλήλους που έχουν μεταταγεί σε ανώτερη κατηγορία – Γνωμοδότηση 66/2021 του ΝΣΚ.

 

Πολλές φορές έχουμε αναδείξει την λειψή αναγνώριση της προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων και έχουμε απαιτήσει την επίλυση όλων των προβλημάτων ώστε η αναγνώριση της προϋπηρεσίας  εκτός δημόσιου τομέα να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, με όλες τις σχέσεις εργασίας, να γίνεται με απλές διαδικασίες και να αποκτήσει πλήρη και ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά, τόσο για την μισθολογική, όσο και για την βαθμολογική εξέλιξη.

Ανάμεσα σε όλα τα προβλήματα είναι και αυτό που αφορά υπαλλήλους που επειδή έχουν μεταταγεί σε ανώτερη κατηγορία δεν τους αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους.

Μάλιστα είναι συχνό το φαινόμενο οι υπηρεσίες να αξιοποιούν τους υπαλλήλους αυτούς και με τις δύο κατηγορίες, αξιοποιώντας προγενέστερα πτυχία τους και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια να γνωμοδοτούν αρνητικά στο αίτημά τους για αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους, δεδομένου του αρνητικού ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Θεωρούμε πως η αποδοχή εκ μέρους σας της Γνωμοδότησης 66/2021 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Τμήμα Δ΄ της 14ης Απριλίου 2021   δίνει λύση στο πρόβλημα που έχει ανακύψει με τους συναδέλφους που ενώ έχουν συναφή προϋπηρεσία με τη θέση στην οποία διορίστηκαν, λόγω της μετάταξής τους σε ανώτερη κατηγορία, δεν δικαιούνται αναγνώρισης.

Επιπρόσθετα αντιμετωπίζεται το παράδοξο συνάδελφοι που αιτήθηκαν τη μετάταξή τους σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας αφού πρώτα ολοκλήρωσαν τη διαδικασία αναγνώρισης της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, να τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης αλλά και η παράλογη απαίτηση, προκειμένου να αναγνωριστεί, η προϋπηρεσία να συσχετίζεται με τη σημερινή κατηγορία του υπαλλήλου και όχι με αυτήν που είχε όταν προσλήφθηκε, αφού η προϋπηρεσία αφορά προγενέστερο της πρόσληψης χρόνο.

Με βάση τα παραπάνω ΖΗΤΑΜΕ να προχωρήσετε στην αποδοχή της Γνωμοδότηση με αριθμ.66/2021 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Τμήμα Δ΄ της 14ης Απριλίου 2021 προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα των ήδη μεταταχθέντων σε ανώτερη κατηγορία υπαλλήλων να αναγνωρίσουν τυχόν προϋπηρεσία τους εκτός δημοσίου τομέα.

Κοιν/ση

-ΕΝΠΕ

-Περιφερειάρχες

-ΥΠΕΣ-Δνση Προσωπικού Τ.Α.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

 

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ