ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

 

Αθήνα  1 /6/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 94

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΕΣΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ                                       ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

 

Με το Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021), όπως τροποποιήθηκε μεταφέρονται από τους Δήμους στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης όλων των Περιφερειών και συγκεκριμένα στα Τμήματα Εμπορίου το σύνολο σχεδόν των αρμοδιοτήτων, πέραν των όσων μέχρι σήμερα ασκούνταν από τις Περιφέρειες,  που αφορούν  το Υπαίθριο Εμπόριο (Λαϊκές Αγορές, πλανόδιο κ.λ.π.).

Νόμος ασαφής και με πολλά κενά για την εφαρμογή του οποίου χρειάστηκε να εκδοθούν μέχρι σήμερα οχτώ σχεδόν ΚΥΑ και να γίνουν δύο τροποποιήσεις  του αρχικού Νόμου, με το άρθρο 134 του Ν. 4887/2022 (Α΄/16) και το άρθρο 28 του Ν.4933/2022 (Α΄99), στο οποίο ορίζονται οι αρμοδιότητες των Περιφερειών και των Δήμων  οι οποίες δεν ξεκαθαρίζονταν με τον αρχικό Νόμο και συγκεκριμένα μεταφέρθηκαν σε όλες πλέον τις Περιφέρειες αρμοδιότητες που αφορούν τις Λαϊκές Αγορές (έκδοση της προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών και θέσεων, την έκδοση, χορήγηση και την ανανέωση αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, μεταβίβαση της άδειας και των θέσεων δραστηριοποίησης πωλητή κλπ).

Τα Τμήματα Εμπορίου στο σύνολό τους αλλά και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών, αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα με την υποστελέχωση που υπάρχει και το μεγάλο όγκο αντικειμένων που καλούνται να εκτελέσουν (έλεγχοι στεγασμένου & υπαίθριου εμπορίου, παραεμπόριο, αθέμητη κερδοφορία, έλεγχοι σε πρατήρια καυσίμων κ.λ.π.).

Με τη μεταφορά και των νέων αρμοδιοτήτων και την τραγική έλλειψη προσωπικού είναι αδύνατον οι υπάλληλοι να ανταπεξέλθουν, είναι αδύνατον να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι πωλητές, οι παραγωγοί των Λαϊκών Αγορών κλπ.

Οι Περιφερειακές Αρχές αν και γνωρίζουν τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν με την έλλειψη προσωπικού, αποδέχτηκαν χωρίς διαμαρτυρία τη μεταφορά των νέων αρμοδιοτήτων που θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα και στις υπηρεσίες αλλά και στις υπηρεσίες προς τους πολίτες, προσδοκώντας ψηφοθηρικά ερείσματα σε ένα πολύ ενεργό και παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας.

 

Φαίνεται για μια ακόμη φορά πόσο υποκριτικά και ψευδεπίγραφα είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 102 (παρ. 5) του Συντάγματος  στο οποίο αναφέρεται ότι «κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικό ή περιφερειακά όργανα του κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων».

Το ίδιο αστείο μπορεί να θεωρηθούν αντίστοιχες κυβερνητικές δηλώσεις ότι «η μεταφορά αρμοδιοτήτων προς την Αυτοδιοίκηση δεν νοείται χωρίς και την μεταφορά των αντίστοιχων πόρων»

Ο συνεχιζόμενος εμπαιγμός των κυβερνήσεων με τις αλλεπάλληλες μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο, το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να υποβαθμίζουν συνειδητά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, και να θέτουν τους συναδέλφους υπόλογους σε ευθύνες που αντικειμενικά δεν μπορούν να διαχειριστούν.

Το πρόβλημα απαιτεί άμεσες λύσεις που δεν λύνεται με «εσωτερική» μεταφορά προσωπικού γιατί καμία υπηρεσία στις Περιφέρειες δεν έχει πλεονάζον προσωπικό.

Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με σταθερές σχέσεις εργασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες μεταφερόμενες αρμοδιότητες και η τραγική υποστελέχωση όλων των υπηρεσιών μας.

Π.Α.

-Υπουργό Εσωτερικών

-Υπουργό Ανάπτυξης

-Κόμματα

-ΕΝΠΕ

-Περιφερειάρχες

-ΥΠΕΣ-Δνση Προσωπικού Τ.Α.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                        ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

 

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ