ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΑΧ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

 

                                               Αθήνα  3 /11/2022

                                                Αριθμ. Πρωτ.: 179

 

Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΑΧ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ  ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

 

Μία σημαντική αδικία συνεχίζεται εδώ και χρόνια για εργαζόμενους που κατά την διάρκεια του εργασιακού τους βίου μετατάχτηκαν από άλλους φορείς και μονιμοποιήθηκαν σε φορείς του δημοσίου.

Οι εργαζόμενοι αυτοί με τις ισχύουσες ρυθμίσεις δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση όταν συνταξιοδοτούνται για τα χρόνια πριν την μονιμοποίησή τους, δεδομένου ότι λαμβάνουν εφάπαξ μόνο για τα μετέπειτα χρόνια, για τα οποία πληρώνουν συγκεκριμένες εισφορές.

Έτσι ένας εργαζόμενος ΙΔΑΧ, που υπηρετεί πχ 40 χρόνια σε φορέα του δημοσίου θα λάβει με την αποχώρηση/συνταξιοδότησή του την προβλεπόμενη από την περ. 5 της υποπαρ. ΙΑ, 5 του Ν. 4093/2012 αποζημίωση, ενώ ένας εργαζόμενος που ήταν ΙΔΑΧ σε έναν φορέα πχ για 15 χρόνια και στη συνέχεια μετατάχτηκε σε φορέα του δημοσίου και μονιμοποιήθηκε δεν δικαιούται καμία αποζημίωση κατά την αποχώρηση/συνταξιοδότησή του για τα 15 χρόνια.

Συγκεκριμένα η περ. 5 της υποπαρ. ΙΑ, 5 του Ν. 4093/2012 προβλέπει τα εξής: «5. Στα πρόσωπα που δεν έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής ή οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης καταβάλλεται η αποζημίωση, λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο, του ν. 3198/1955 (Α` 98) σε συνδυασμό με το ν. 2112/1920 (Α` 67) όπως ισχύουν. Το ποσό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης είναι ανάλογο με το χρόνο υπηρεσίας που έχει πραγματοποιηθεί εκτός της ασφάλισης σε φορέα-τομέα πρόνοιας προς το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Σε καμία περίπτωση η εν λόγω αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 15.000,00 ευρώ.».

Στην πραγματικότητα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις ο εργαζόμενος που μονιμοποιήθηκε σε φορέα του δημοσίου «τιμωρείται» επειδή έκανε αυτή την επιλογή.

Θεωρούμε αναγκαίο ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με τα ίδια κριτήρια και για κανέναν δεν πρέπει να διαγράφονται χρόνια από τον εργασιακό του βίο.

Γι αυτό προτείνουμε ότι η παραπάνω αναφερόμενη ρύθμιση πρέπει να συμπληρωθεί με τα εξής, τα οποία πρέπει να αποτελέσουν νομοθετική τροπολογία: «Στα πρόσωπα τα οποία ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και μετατάσσονται και μονιμοποιούνται σε φορέα του δημοσίου, καταβάλλεται αποζημίωση  η οποία υπόκειται στους παραπάνω περιορισμούς, για το διάστημα που ήταν με σύμβαση ΙΔΑΧ πριν την μονιμοποίησή τους. Η αποζημίωση καταβάλλεται μετά την αποχώρηση από τον φορέα που συνταξιοδοτούνται».

Π.Α.

  1. Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων

ypourgos_erg@yeka.gr

socinsur@yeka.gr

  1. Υπουργείο Εσωτερικών

ypourgos@ypes.gov.gr

gramatia@ypes.gr

  1. Κόμματα Βουλής

ndko@parliament.gr
syriza@parliament.gr
kinimaallagis@parliament.gr

kke@parliament.gr

mera25@parliament.gr

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                     ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ