ΟΣΥΑΠΕ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

 

                                            Αθήνα   6 /11/2022

                                            Αριθμ. Πρωτ.: 180

 

 

Προς

1.Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

secmin@ypen.gr

2.Υπουργείο Εσωτερικών

                                                                     ypourgos@ypes.gov.gr

                                                                     gramatia@ypes.gr

 

Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις

Απαιτούμε ισότιμη μεταχείριση και για τους υπαλλήλους των Περιφερειών

 

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις, αρμόδιες αρχές για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων είναι η  Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών,  η αδειοδοτούσα αρχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών,  τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΕ) και  οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές.

Η διαδικασία των περιβαλλοντικών ελέγχων, για όσους συμμετέχουν σε αυτές, είναι η ίδια ανεξαρτήτως της υπηρεσίας που υλοποιεί τον έλεγχο, δηλαδή τόσο οι υπάλληλοι του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος όσο και οι συνάδελφοι των Περιφερειών που εκτελούν αντίστοιχους ελέγχους έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, ακλουθούν τις ίδιες διαδικασίες, δεν έχουν όμως τις ίδιες οικονομικές αποζημιώσεις, παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις διεκπεραιώνουν και το μεγαλύτερο πλήθος των επιθεωρήσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 4647/2019 στους επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο της αποστολής αυτών, καταβάλλεται ελεγκτική αποζημίωση ύψους τριάντα (30) ευρώ ανά ημέρα ελέγχου και μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως. Η ελεγκτική αποζημίωση δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών των δικαιούχων αυτής, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και στους περιορισμούς των ορίων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α ́ 176).

Επισημαίνεται επίσης ότι ενώ μέχρι την ισχύ του Ν.4843/21  τα βεβαιωμένα ποσά των κυρώσεων-προστίμων βεβαιώνονταν κατά 50% στο Πράσινο Ταμείο και κατά 50% σε σχετικούς λογαριασμούς των Περιφερειών, τώρα με την ισχύ του (Μέρος Θ, άρθρο 75) τα εν λόγω ποσά, στο σύνολό τους  περιέρχονται στο Πράσινο Ταμείο.

Όπως γίνεται αντιληπτό αυτή η διάκριση δεν μπορεί να υφίσταται και θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προσέγγιση για το σύνολο των υπαλλήλων που συμμετέχουν σε περιβαλλοντικούς ελέγχους και να χορηγείται σε όλους όσους συμμετέχουν σε αυτούς, ανεξαρτήτως ειδικότητας, η ίδια αποζημίωση ανά έλεγχο, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγείται και στους Επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η κάλυψη της δαπάνης για την ελεγκτική αποζημίωση θα προέρχεται από τις αντίστοιχες πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Σας καλούμε άμεσα να αναλάβετε τις απαιτούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ισότιμη αντιμετώπιση του συνόλου των υπαλλήλων που συμμετέχουν στους περιβαλλοντικούς ελέγχους.

 

Κοιν/ση

  1. Κόμματα Βουλής
  2. ΕΝΠΕ

info@enpe.gr

  1. Περιφερειάρχες

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                  ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                             ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ