Να ανακληθούν οι αποφάσεις «στοχοθεσίας» που εμπαίζουν

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

                                                  Αθήνα  15/2/2023

                                                Αριθμ. Πρωτ.: 33

                              Προς

                         Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

                                               κ. Κ. Μουτζούρη  Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου

Να ανακληθούν οι αποφάσεις «στοχοθεσίας» που εμπαίζουν τους εργαζόμενους

               Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου με την υπ’αριθμ. 67767/1-9-2022 (ΑΔΑ:6ΥΓ57ΛΩ-ΔΔ9) Απόφαση του με τίτλο «Καθορισμός στοχοθεσίας (στρατηγικών στόχων) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2023» όρισε τους στρατηγικούς στόχους του φορέα για το 2023, επικαλούμενος τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της δράσης της Διοίκησης για την πληρέστερη εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας για την ανταπόκρισή μας στις ανάγκες της κοινωνίας.

Ταυτόχρονα προώθησε εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον  «Κανονισμό Μέτρησης και Αξιολόγησης της Απόδοσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών»!!! που αναγκάστηκε να τον αποσύρει μετά από παρέμβασή των Σωματείων των Εργαζομένων.

Στην πραγματικότητα με τις συγκεκριμένες Αποφάσεις  «εμπαίζουν» τους εργαζόμενους και την κοινωνία των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς οι στόχοι που ορίζουν είναι «αδειανά πουκάμισα»…

Πώς μπορούν να μιλάνε για στοχοθεσία και για ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού όταν όλες οι Περιφέρειες και η συγκεκριμένη έχουν υποστεί μείωση περίπου κατά 40%, του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού τους τα τελευταία χρόνια;

Πώς μπορούν να θέτουν στόχους σε Τμήματα που όπως γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι και καταγγέλλει με την ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Υπαλλήλων Σάμου-Ικαρίας, παραμένουν κλειστά αφού δεν έχουν ούτε ένα υπάλληλο, σε δομές που στελεχώνονται με ένα μοναδικό υπάλληλο ο οποίος δε μπορεί ούτε να αρρωστήσει διότι η υπηρεσία θα κλείσει; Τι στοχοθεσία μπορείς να ζητήσεις από υπαλλήλους που παλεύουν να κρατήσουν τις υπηρεσίες «όρθιες» προσπαθώντας να φέρουν σε πέρας συνεχώς αυξανόμενες αρμοδιότητες;

Μας κοροϊδεύουν όταν ευαγγελίζονται ότι τους έπιασε ξαφνικά ο πόνος για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών.

Αλήθεια ενδιαφέρονται για την Κοινωνική Μέριμνα όταν σε ολόκληρη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εργάζονται σήμερα τέσσερις (4) Κοινωνικοί Λειτουργοί να διαχειρίζονται όλες τις εξαιρετικά και ευαίσθητες σημαντικές υποθέσεις σε οκτώ νησιά (Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Οινούσσες, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Φούρνοι);

Αλήθεια ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας όταν σε ολόκληρο το Βόρειο Αιγαίο εργάζονται σήμερα δέκα (10) Επόπτες Δημόσιας Υγείας επιφορτισμένοι με όλες τις υποθέσεις σε οκτώ (8) νησιά;

Και η ίδια εικόνα επικρατεί και σε όλους τους βασικούς τομείς όπως στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, με Τμήματα κλειστά αλλά ορισμένους Θεματικούς Αντιπεριφεριάρχες, στις Επικοινωνίες και την Πληροφορική με την υπό-στελέχωση να χτυπάει κόκκινο και απαρχαιωμένο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Αναρωτιόμαστε τι παρεμβάσεις έχει κάνει η Περιφερειακή Αρχή για το πρόβλημα της τραγικής υποστελέχωσης όλων των Υπηρεσιών της Π.Β.Α και την ανάγκη προσλήψεων τακτικού προσωπικού, για την διεκδίκηση αύξησης των συνεχώς μειουμένων χρηματικών κονδυλίων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για τις δαπάνες της Π.Β.Α, για το απαρχαιωμένο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, για τη συνεχόμενη αύξηση της γραφειοκρατίας, για τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις μετακινήσεων εκτός έδρας των εργαζομένων και το καθεστώς χρηματικών αποζημιώσεων που δεν αρκούν στο ελάχιστο για τις πραγματικές ανάγκες, για τη γενικότερη κάλυψη των λαϊκών αναγκών στο Βόρειο Αιγαίο.

Η κατάσταση που επικρατεί δίνει και τις απαντήσεις σε όλα αυτά…

Η Περιφερειακή Αρχή Βορείου Αιγαίου οφείλει να αποσύρει άμεσα την Απόφαση για τον «Καθορισμό στοχοθεσίας (στρατηγικών στόχων) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2023», όπως και όλες τις Αποφάσεις των Γενικών Διευθυντών περί καθορισμού στοχοθεσίας.

 

Ταυτόχρονα ζητάμε:

  • Την άμεση στελέχωση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό.
  • Την αύξηση των πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό προς τις Περιφέρειες όλης της χώρας προκειμένου αυτές να μπορούν να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους και ιδιαίτερα όσες σχετίζονται με κοινωνικές – λαϊκές ανάγκες.
  • Άμεση ενίσχυση όλων των υπηρεσιών με υλικοτεχνικές υποδομές και νομοθετικές ρυθμίσεις που θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου τους.

Π.Α.

  1. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

-Αντιπεριφερειάρχες

-Εκτελεστικό Γραμματέα

-Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων

  1. Περιφερειάρχες της χώρας
  2. ΕΝΠΕ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                         ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ