ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                                                                 Αθήνα   4 /1/2024

                                         Αριθμ. Πρωτ.: 3

                                                                                      Προς  Πίνακα Αποδεκτών

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΥΑΠΕ

Σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού και του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας.

-Ο συνάδελφος Ανδρεαδέλλης Γιάννης υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής καταλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας την θέση συνταξιοδοτηθέντος μέλους, ως αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με τα αποτελέσματα της από 30-3-2022 εκλογής των οργάνων, σε συνέχεια των αρχαιρεσιών του 9ου Συνεδρίου της ΟΣΥΑΠΕ (17-3-2022).

-Η συνάδελφος Μπεκιάρη Ειρήνη υπάλληλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Λάρισας) καταλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας την θέση συνταξιοδοτηθέντος μέλους, ως αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με τα αποτελέσματα της από 30-3-2022 εκλογής των οργάνων, σε συνέχεια των αρχαιρεσιών του 9ου Συνεδρίου της ΟΣΥΑΠΕ (17-3-2022).

– Ο συνάδελφος Καζάκος Ευάγγελος υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής καταλαμβάνει στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας την θέση συνταξιοδοτηθέντος μέλους, ως αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του 9ου Συνεδρίου της ΟΣΥΑΠΕ (17-3-2022).

– Ο συνάδελφος Ρηγόπουλος Παναγιώτης υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Ηλείας) καταλαμβάνει στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας την θέση  συνταξιοδοτηθέντος μέλους, ως αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του 9ου Συνεδρίου της ΟΣΥΑΠΕ (17-3-2022).

– Ο συνάδελφος Μουρσελάς Κωνσταντίνος υπάλληλος της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου (Π.Ε. Σύρου) καταλαμβάνει στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας την θέση παραιτηθέντος μέλους, ως αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του 9ου Συνεδρίου της ΟΣΥΑΠΕ (17-3-2022).

– Ο συνάδελφος Αλεξίου Παύλος υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) καταλαμβάνει στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας την θέση παραιτηθέντος μέλους, ως αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του 9ου Συνεδρίου της ΟΣΥΑΠΕ (17-3-2022).

Οι συνάδελφοι για την ανεμπόδιστη άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων δικαιούνται τις προβλεπόμενες από την συνδικαλιστική νομοθεσία άδειες και συγκεκριμένα από τον ν. 1264/1982, όπως έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί και ισχύει, καθώς και από τα αναφερόμενα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (ΦΕΚ 2358/τ.β΄/20-06-2018 και ΦΕΚ 1369/ τ.β΄/2009).

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τις Δ/νσεις Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και τις Δ/νσεις στις οποίες υπηρετούν οι συνάδελφοι, ώστε να τύχουν των σχετικών αδειών και διευκολύνσεων για να μπορούν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.-

Κοιν/ση

  1. Περιφερειάρχη Αττικής
  2. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
  3. Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
  4. Περιφερειάρχη Ηπείρου
  5. Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου
  6. Γ.Σ. ΟΣΥΑΠΕ

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ