Για την νομική κάλυψη με την εφαρμογή του άρθρου 176 παρ. 1 περ. ιβ του ν. 3852.2010

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

                                            Αθήνα   5 /2/2024

                                            Αριθμ. Πρωτ.: 37

Προς

Τους κ. Περιφερειάρχες της χώρας

Θέμα: Για την νομική κάλυψη των υπαλλήλων με την γενικευμένη αξιοποίηση της ρύθμισης του άρθρου 176 παρ. 1 περ. ιβ του ν. 3852/2010.

Όπως γνωρίζετε παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας δεν έχει τροποποιηθεί η ισχύουσα ρύθμιση (άρθρο 52 παρ.1 Ν.4674/2020) για την νομική κάλυψη των υπαλλήλων των Περιφερειών, με αποτέλεσμα να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, να πληρώνουν οι ίδιοι για την νομική τους υποστήριξη για υπηρεσιακές υποθέσεις για τις οποίες δεν υφίσταται καταγγελία εκ μέρους οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης αρχής, ή ΟΤΑ και να περιμένουν πολλές φορές αρκετά χρόνια για να τους καταβληθούν οι συγκεκριμένες δαπάνες.

Έτσι όταν οι υπάλληλοι βρίσκονται ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους, για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, δεν προπληρώνονται για τον δικηγόρο που επιλέγουν και το ανώτερο ποσό που τους εγκρίνεται δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων.

Η ισχύουσα ρύθμιση γίνεται ακόμα πιο προβληματική αφού η εφαρμογή της νομικής υποστήριξης, προϋποθέτει και την σχετική πρόβλεψη της δαπάνης  στους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών.

Δεδομένου ότι :

  • Το φαινόμενο των ποινικών διώξεων σε ορισμένες ιδιαίτερα υπηρεσίες πχ τεχνικές για επιτήρηση δρόμων κ.α. έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, παρότι οι αιτίες των περισσότερων προβλημάτων οφείλονται στην υποχρηματοδότηση, την τραγική υποστελέχωση και την παντελή έλλειψη εξοπλισμού και μέσων.
  • Αυτές οι διώξεις των υπαλλήλων που δεν διώκονται από την υπηρεσία τους, επί της ουσίας στρέφονται κατά των υπηρεσιών και επομένως έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της περιφέρειας και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση & εμπειρία

       Ζητάμε μέχρι να τροποποιηθεί η ισχύουσα ρύθμιση (άρθρο 52 παρ.1 Ν.4674/2020) ώστε να καλύπτει πλήρως και με προπληρωμή τους υπαλλήλους, που δεν διώκονται από την υπηρεσία τους, να γίνεται χρήση της ρύθμισης του άρθρου 176 παρ. 1 περ. ιβ του ν. 3852/2010, που γίνεται κατά κόρον για τους αιρετούς, όπου εφαρμόζεται κατ` αναλογία το άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Α` 114).

 

Κοιν/ση

  1. ΕΝΠΕ
  2. Σύλλογοι – μέλη

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                      ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                             ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ