ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ν. 4940.2022

  Προς 1.  Δ/νση …………………………………. …………………………………………… …………………………………………… 2. Το Δ.Σ. του Συλλόγου……………….   ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΗ «ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι που υπηρετούμε στην Περιφέρεια ………………………….,  στην Δ/νση………………………………………………………………................……………………, δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην «απεργία – αποχή» που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται µε τη διαδικασία στοχοθεσίας - αξιολόγησης, όπως αυτές προβλέπονται από τον ν. 4940/2022 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων και ως εκ τούτου δεν δυνάμεθα να συμμετέχουμε στις σχετικές διαδικασίες. Σημειώνουμε ότι η συμμετοχή μας στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα «απεργιακή» κινητοποίηση…

0 Comments

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ν. 4940.2022

Προς Δ/νση………………………   Δήλωση Συμμετοχής στην Προκηρυγμένη «Απεργία-Αποχή» από τις διαδικασίες της στοχοθεσίας-αξιολόγησης.   Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η…………………………………………………………………, που υπηρετώ ως……………………………………, στην Δ/νση ……..…………………………της Π.Ε. ……..…………………………………της Περιφέρειας …………………………………………, δηλώνω ότι συμμετέχω στην «απεργία-αποχή» που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την στοχοθεσία-αξιολόγηση του ν. 4940/2022 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων και ως εκ τούτου δεν δυνάμεθα να συμμετέχουμε στις σχετικές διαδικασίες. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία…

0 Comments

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος email: info@osyape.gr www.osyape.gr τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150                                             Αθήνα    16/2/2024                                          Αριθμ. Πρωτ.: 44 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        Ενημερώνουμε τους συναδέλφους μετά από συνεργασία με την δικηγόρο της ΑΔΕΔΥ, ότι αναφορικά με ερώτημα που «κυκλοφορεί», για το εάν η προκήρυξη της συγκεκριμένης «απεργίας – αποχής από τη στοχοθεσία – αξιολόγηση» της ΑΔΕΔΥ  καλύπτει και τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της «αξιολόγησης-στοχοθεσίας» του 2023  : Η διατύπωση που εμπεριέχεται «Από την κοινοποίηση της παρούσας και στα χρονικά…

0 Comments