Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής Προϊσταμένων Γενικών Δ-νσεων Περιφερειών

 Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

Αθήνα 29 /2/2024

Αριθμ. Πρωτ.: 53

Προς

Υπουργείο Εσωτερικών

-κα Υπουργό

-3ο ΕΙΣΕΠ

-Δ/νση Προσωπικού Τ.Α

Θέμα: Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων Περιφερειών.

Όπως γνωρίζετε εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των Προϊσταμένων των Γενικών Δ/νσεων αρκετών Περιφερειών.

Οι μεγάλες καθυστερήσεις στο ΕΙΣΕΠ που έρχονται σε συνέχεια προγενέστερων καθυστερήσεων μέχρι να κατατεθούν τα σχετικά αιτήματα από τις Περιφερειακές Αρχές και να εκδοθούν οι προκηρύξεις από τον υπουργό Εσωτερικών, έχουν οδηγήσει στο να λειτουργούν οι υπηρεσίες με αναπληρώσεις για περισσότερα από 15 χρόνια. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι ακόμα και σήμερα να ολοκληρώνονταν οι διαδικασίες για την επιλογή των Γενικών ο χρόνος αυτός θα είναι αρκετά μεγαλύτερος για τους προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων, γεγονός που ενισχύει το καθεστώς των αναθέσεων, των αυθαίρετων αναπληρώσεων και της επιβολής κάθε είδους σκοπιμοτήτων.

Ανάμεσα στις Περιφέρειες που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες είναι και οι παρακάτω προκηρύξεις αρμοδιότητάς σας:

  1. Η υπ. αριθ. 53691/16-7-2021 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

  2. Η υπ. αριθ. 55285/8-8-2022 για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

  3. Η υπ. αριθ. 40640/10-6-2022 για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την οποία με την 37760/19-5-2021 υπουργική απόφαση λόγω αλλαγής των δεδομένων, μετά από τη μεγάλη καθυστέρηση που σημειώθηκε καταργήθηκε η υπ’ αριθ. 5136/18-1-2019 προηγούμενη.

  4. Η υπ. αριθ. 1803/27-12-2021 για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                      ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ