Άμεση ανάγκη παρεμβάσεων και δράσεων ενάντια στη δημιουργία Α.Ε. Διαχείρισης υδάτων

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

                                            Αθήνα   14 /4/2024

                                          Αριθμ. Πρωτ.: 94

ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς :    Πρωτοβάθμιους Συλλόγους – μέλη

Θέμα: Για την άμεση ανάγκη παρεμβάσεων και πολύμορφων δράσεων όλων των πρωτοβάθμιων Συλλόγων και όλων των συναδέλφων ενάντια στη δημιουργία Ανώνυμων Εταιρειών Διαχείρισης υδάτων.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Όπως ήδη γνωρίζετε και έχουμε καταγγείλει η κυβέρνηση προωθεί την μεταβίβαση της αρμοδιότητας της διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε ανώνυμες εταιρείες.

Ήδη έδωσε στη διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας …» http://www.opengov.gr/minenv/?p=13308, όπου περιλαμβάνεται η δημιουργία ΑΕ για την διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία, την Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. που θα λειτουργεί “σύμφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας”.

Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε καταστροφή για να προωθήσει πιο γρήγορα και πιο ολοκληρωμένα τις ιδιωτικοποιήσεις και την εμπορευματοποίηση δημόσιων κοινωνικών αγαθών.

Και είναι σίγουρο ότι δεν θα σταματήσει στη Θεσσαλία. Ήδη έχει εξαγγείλει ανάλογες ρυθμίσεις για Πελοπόννησο και Κρήτη.

Διαφωνούμε κάθετα με την δημιουργία του Φορέα, με την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του νερού και με την υποχρεωτική μεταφορά σε Ανώνυμη Εταιρεία των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υδροοικονομίας και Εποπτείας του Τοπικού Οργανισμού Έγγειων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Δηλώνουμε ότι το νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό, δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα, ότι η παραπέρα εμπορευματοποίηση – ιδιωτικοποίηση του νερού θα έχει δραματικές συνέπειες:

 • Οι συνάδελφοι που εργάζονται στην Δ/νση Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΤΟΕΒ είναι μόνιμοι υπάλληλοι και η μεταφορά τους στον νέο φορέα, που θα είναι Ανώνυμη Εταιρεία θα αλλάξει την σχέση εργασίας τους, μετατρέποντας την μόνιμη σχέση δημοσίου υπαλλήλου που έχουν σε αορίστου χρόνου!!! Συγκεκριμένα στο άρθρο 4 (καταστατικό του ΟΔΥΕ ΑΕ) προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι με συνοπτικές διαδικασίες :
 1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μεταφέρεται στον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, η Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, της περ. Γ’ του άρθρου 9 του π.δ. 138/2010 (Α’ 231)
 2. ……
 3. Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, που απασχολούνταν στη Διεύθυνση της παρ. 1, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου αντίστοιχα !!!!
 • Όλοι θα χρυσοπληρώσουμε την αύξηση της τιμής του νερού και η ποιότητα του νερού και οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον θα βρίσκονται σταθερά στη ζυγαριά “κόστους – οφέλους”, γιατί αυτό επιβάλει η κερδοφορία μιας Ανώνυμης Εταιρείας που αντικειμενικά θα μεριμνά για την αύξηση των κερδών της.
 • Η διαχείριση του νερού της Θεσσαλίας από μια Ανώνυμη Εταιρεία θα εγκλωβίσει όλους τους αγρότες σε αυξημένες τιμολογιακές πολιτικές και τα φτωχά νοικοκυριά με όποια τυχόν χρέη σε διακοπή του νερού

Είναι απαράδεκτη η ρύθμιση και πρέπει να την αντιπαλέψουμε με όλα τα μέσα, και στη διαβούλευση και μετά και με όλους τους τρόπους, κινηματικά, κλιμακώντας τις κινητοποιήσεις που ήδη έχει ξεκινήσει ο Σύλλογος της Θεσσαλίας με τη στήριξη της Ομοσπονδίας και νομικά.

Καλούμε όλους τους Συλλόγους και τους συναδέλφους:

 • Να προχωρήσουμε σε έκδοση ψηφισμάτων ενάντια στην δημιουργία ΑΕ διαχείρισης του νερού και σε οποιαδήποτε αναγκαστική μετακίνηση συναδέλφου μας σε αυτή και να τα δημοσιοποιήσουμε, στέλνοντας τα παντού και κοινοποιώντας τα στην Ομοσπονδία.
 • Σύλλογοι και μέλη να καταθέσουν την εναντίωσή τους στη διαβούλευση (λήγει άμεσα) και παντού.
 • Να στηρίξουμε την συλλογή υπογραφών ενάντια στην ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ του Συλλόγου Υπαλλήλων Θεσσαλίας, υπογράφοντας στο ακόλουθο link  https://www.change.org/ΟΧΙ_ΣΤΗΝ_ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ_ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ_ΤΟΥ_ΝΕΡΟΥ

Σας παραθέτουμε σχέδιο

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ & ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ κ.λπ:

Είμαστε αντίθετοι στη  δημιουργία ΑΕ για την διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία

Το νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό, δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα.

Είμαστε αντίθετοι σε κάθε απόφαση, ενέργεια, ρύθμιση που μεταβιβάζει την αρμοδιότητα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε ανώνυμες εταιρείες, που προωθεί την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του νερού. Το νερό δεν είναι εμπόρευμα και δεν μπορεί η διαχείρισή του να γίνεται “σύμφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας”.

Είμαστε αντίθετοι στη  δημιουργία ΑΕ για την διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία, την Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. που προωθεί η κυβέρνηση με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας …»

http://www.opengov.gr/minenv/?p=13308.

Διαφωνούμε κάθετα με την μεταφορά των υπαλλήλων της Περιφέρειας σε μια Ανώνυμη Εταιρεία, με την αλλαγή της εργασιακής τους σχέσης, με την μετατροπή της μόνιμης σχέσης δημοσίου υπαλλήλου σε αορίστου χρόνου!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ:

 • Στην ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση του νερού.
 •  Κανένας συνάδελφος δημόσιος υπάλληλος να μην «μεταφερθεί» σε Ανώνυμη Εταιρεία.

ΛΕΜΕ ΝΑΙ:

 • Στην Αναβάθμιση των αρμόδιων υπηρεσιών, για να επιτελούν ολοκληρωμένα το ρόλο τους.
 • Στη διασφάλιση φθηνού, ελεγμένου, ποιοτικού νερού.
 • Στην άμεση υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής, για εξασφάλιση της επάρκειας του νερού, χωρίς χαράτσια στην αγροτική παραγωγή.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

              ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                      ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ