Για την παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους ορεινών και νησιωτικών περιοχών (αρ. 32 του ν. 4483/2017).

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

                                            Αθήνα 29/4/2024

                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 110

Προς

Υπουργείο Εσωτερικών

-Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.

Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού

-Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

Θέμα: Για την παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους ορεινών και νησιωτικών περιοχών (αρ. 32 του ν. 4483/2017).

Σχετ.: α) Η υπ’ αριθ. 37945/25-4-2024 έγγραφη απάντησή σας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

β) Το υπ’ αριθ. 34735/15864/18-4-2024 έγγραφο ερώτημα της Γενικής Δ/νσης Διοίκησης, Οικονομικών & Πληροφορικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

          Γνωρίζετε ότι η εφαρμογή του άρθρου του 32 του ν. 4483/2017 για την παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους ορεινών και νησιωτικών περιοχών όσον αφορά τους υπαλλήλους των ΟΤΑ Β΄βαθμού των ορεινών και νησιωτικών περιοχών, όπως αυτές καθορίζονται καρκινοβατεί, την ώρα μάλιστα που οι υπηρεσίες στις περιοχές αυτές παραμένουν τραγικά υποστελεχωμένες, εξαιτίας και των ιδιαίτερων δυσκολιών αντιμετώπισης των σχετικών ζητημάτων.

Με το παραπάνω (α) σχετικό δώσατε μια αβάσιμη απάντηση σε δύο ζητήματα, αφού αναφέρετε ότι “ δεν μπορεί να δώσει τις εν λόγω παροχές σε υπάλληλο που κατοικεί (ή που έχει την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας) στη δική του επικράτεια”.

Συγκεκριμένα:

  1. Θέτετε αυθαίρετα ως πρόσθετη προϋπόθεση τον τόπο κατοικίας του υπαλλήλου, ενώ η ρύθμιση αναφέρει ότι “ Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή τους συζύγους τους ή τα ανήλικα τέκνα αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας στην περιοχή υπηρέτησης” , συνδέει δηλ. τον τόπο κατοικίας του υπαλλήλου με την ύπαρξη κυριότητας αυτής (πλήρους ή επικαρπίας) στην συγκεκριμένη περιοχή.
  2. Ερμηνεύετε αυθαίρετα τον όρο που υπάρχει στη ρύθμιση για την “περιοχή υπηρέτησης” του υπαλλήλου ως “επικράτεια του φορέα”.

Οφείλετε να γνωρίζετε ότι:

  • Η επικράτεια ενός ΟΤΑ β΄, δηλ. μιας Περιφέρειας εκτείνεται στο σύνολο της Περιφέρειας και με την αυθαίρετη ερμηνεία σας αφαιρείτε το δικαίωμα κάλυψης της σίτισης- στέγασης από το σύνολο των υπαλλήλων όλων των Περιφερειών.
  • Όλες οι Περιφέρειες έχουν υπηρεσίες – οργανικές μονάδες σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, με ιδία κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμοδιότητα, έδρα και οργανική συγκρότηση, στοιχεία που καθορίζουν και την “περιοχή υπηρέτησης” των υπαλλήλων που στελεχώνουν τις υπηρεσίες των Περιφερειών.

Με λίγα λόγια η υπηρεσία υπηρέτησης ενός υπαλλήλου πχ της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας είναι η χωρική “ενότητα” της Π.Ε. Κέρκυρας και όχι όλη η επικράτεια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αυτά τα δεδομένα όφειλε να σας γνωστοποιήσει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο ερώτημα που σας έθεσε και να επικεντρώσει κατά την άποψή μας στο εάν η απόσταση της “ιδιόκτητης” κατοικίας ενός υπαλλήλου από την έδρα της υπηρεσίας του (λαμβάνοντας υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες καθώς και το οδικό δίκτυο κάθε περιφέρειας), μπορεί να καθορίζεται με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Θεωρούμε ότι οι απαντήσεις του ΥΠΕΣ, οφείλουν να συμβαδίζουν με το πνεύμα του νομοθέτη να δώσει λύση σε υπαρκτά προβλήματα και “κίνητρα” διορισμού, προσέλευσης στο πλαίσιο της κινητικότητας και παραμονής σε υπαλλήλους που δεν έχουν στην κυριότητά τους κατοικία στην περιοχή που υπηρετούν και μάλιστα σε νησιωτικές περιοχές που η ανάπτυξη του τουρισμού και η εφαρμογή της πλατφόρμας Airbnb, τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει τεράστια και άλυτα πρόβλημα στην εύρεση κατοικίας για μακροχρόνια μίσθωση στα νησιά, με αποτέλεσμα την περιορισμένη διαθεσιμότητα ακινήτων και τις υπερβολικές αυξήσεις των ενοικίων.

Μετά τα παραπάνω ζητάμε να προχωρήσετε στην εκ νέου αποστολή της απάντησής σας με όλες τις αναγκαίες αναδιατυπώσεις.

Κοιν/ση

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

-κ. Περιφερειάρχη

-Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικών & Πληροφορικής

-Παρατάξεις Π.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                           ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ