ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΣΥΑΠΕ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΤ……………..

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ……………………………………………………

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ

ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΣΥΑΠΕ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΤ……………..

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΔΤ ΔΣ ΟΣΥΑΠΕ ΝΤ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

……………………………………………… 202…

 

 

Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος                       Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                       

     ………………………………                            1. ………………………………

 

  1. ………………………………

 

  1. ………………………………

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ