ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΣΥΑΠΕ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΤ……………..

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ…………………………………………………… ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΣΥΑΠΕ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΤ…………….. α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΔΤ ΔΣ ΟΣΥΑΠΕ ΝΤ ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                        …

0 Comments

ΣΧΕΔΙΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ-ΔΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΝΤ ΑΔΕΔΥ ΜΕ-ΕΝΙΑΙΟ-ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Δ.Σ. – Ε.Ε. – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΣΥΑΠΕ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΝΤ ΑΔΕΔΥ ΜΕ  ΕΝΙΑΙΟ  ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ   Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων ……..………………………».     Για την ανάδειξη: α. Διοικητικού Συμβουλίου, β. Ελεγκτικής Επιτροπής, γ. Αντιπροσώπων στην ΟΣΥΑΠΕ, δ. Αντιπροσώπων για το Ν.Τ. Κέρκυρας.     Στην ………………………… σήμερα …………………………………… 202… και ώρα ………………… συνήλθαν στο ………………………………………… …………………………………… τα μέλη της προαναφερόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, των Αντιπροσώπων στην ΟΣΥΑΠΕ και…

0 Comments

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ…………………………………………………… ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΣΥΑΠΕ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΔΤ ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                …

0 Comments