Ενημέρωση για εισφορές Αβαθμιων (υπαρξη λογαριασμός-ΑΦΜ)

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, σε άμεσο χρονικό διάστημα, οι εισφορές των μελών των Α΄βαθμιων συλλόγων μέλη της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε., αλλάζει και θα γίνεται με απ’ ευθείας παρακράτηση του ποσού από τον μισθό μας, σε μηνιαία βάση.

Η μεταβολή αυτή θεωρούμε ότι απαλλάσσει όλους μας από το άχαρο έργο της συνεχούς ζήτησης – υπενθύμισης στους συναδέλφους της οικονομικής υποχρέωσής τους-μας έναντι του Α΄βαθμιου σωματείου, της Ομοσπονδίας και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ..

Οι εισφορές που θα παρακρατούνται πλέον για το κάθε μέλος μας, θα καταθέτονται -χωρίς την παρέμβαση κανενός- από τον οικονομικό υπόλογο κάθε Ν.Α., σε λογαριασμό που διατηρεί ο Α΄βαθμιος σύλλογος σε κατάστημα Τράπεζας της αρεσκείας του.

Στην συνέχεια, με πάγια εντολή που θα έχει δοθεί στην Τράπεζα από τους συναδέλφους εκπροσώπους του κάθε Α΄βαθμιου συλλόγου (πρόεδρο, Γ.Γ., ταμία κλπ.) θα μεταβιβάζεται -πάντα σε μηνιαία βάση- στον λογαριασμό της Ομοσπονδίας που διατηρεί στην Αγροτική Τράπεζα το ποσό που αντιστοιχεί στην εισφορά του κάθε μέλους για την Ομοσπονδία (σήμερα ανέρχεται στο ποσό του 0.70€ ανά μέλος) καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί για κάθε μέλος για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (σήμερα ανέρχεται σε 0.35€ ανά μέλος) και με την σειρά της η Ομοσπονδία θα μεταβιβάζει στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ..

Σας γνωστοποιούμε ότι η υποχρέωση αυτή θα απαιτήσει την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού για κάθε Α΄βαθμιο σύλλογο καθώς και την ύπαρξη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε Δ.Ο.Υ. της περιοχής έδρας του Α΄βαθμιου συλλόγου.

Αιτία των πιο πάνω, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στην απαίτηση αυτή (Τραπεζικό Λογαριασμό και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) προκειμένου να ήμαστε έτοιμοι όταν νομοθετικά από την πολιτεία ρυθμιστή το δικαίωμα αυτό που έχουμε είδη καταθέσει και έχουμε λάβει την υπόσχεση για άμεση υλοποίηση του (όχι αργότερα από τον Αύγουστο ε.ε.).

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

 

Κωνσταντίνος Ρέλιας Άννα Μπρέμπου

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ