ΑΠ-2 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ 550 ΕΥΡΩ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ                                            Αθήνα       26-1-2009 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ                                                   Αρ.Πρωτ.: 2

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Πληροφ.: 6944 501075 Πρόεδρος                                  

               6947 947798 Αντιπρόεδρος                  ΠΡΟΣ: Υπουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α.

               6972 336252 Γεν. Γραμματέας                        κ. Προκόπη Παυλόπουλο

 E-mail: dvazouras@hotmail.com                  

                                                                         ΚΟΙΝ.: 1. Πρωθυπουργό

                                                                                         κ. Κ. Καραμανλή

                                                                                    2. Υπουργό Οικονομικών

                                                                                         κ. Παπαθανασίου Ιωάννη

                                                                                    3. Υφυπουργό Οικονομικών

                                                                                        κ. Λέγκα Νικόλαο

                                                                                    4.  Πρόεδρο ΕΝΑΕ

                                                                                         κ. Δράκο Δημήτριο

                                                                                     5. Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.

                                                                                     6. Πρωτοβάθμιους Συλλόγους  

                                                                                         Υπαλλήλων Νομαρχιακών    

                                                                                         Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος     

 

Κύριε Υπουργέ,

 

       Με το νόμο 3371./23.12.2008 «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» χορηγήθηκε στους υπαλλήλους των Περιφερειών ειδική μηνιαία παροχή ύψους 450 έως 550 € σταδιακά από 1-1-2009.

 

        Στη ρύθμιση αυτή, παρόλο που ζητήθηκε από την Ομοσπονδία μας (ΟΣΥΝΑΕ), δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, οι οποίοι παρέχουν αντίστοιχη εργασία με τους συναδέλφους τους που εργάζονται στις υπηρεσίες των Περιφερειών. Σημειωτέον ότι τόσο οι μεν όσο και οι δε, έχουν τα ίδια περίπου αντικείμενα εργασίας, ενώ το 70% περίπου των ζητημάτων που αφορούν  στις συναλλαγές των πολιτών με το δημόσιο,  διεκπεραιώνονται από τις υπηρεσίες των Νομαρχιών. Παράλληλα στην άλλη βαθμίδας της Αυτοδιοίκησης, αυτής των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, εδώ και πολλά χρόνια καταβάλλονται στο σύνολο των υπαλλήλων της, τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης καθώς και διάφορα άλλα επιδόματα τα οποία αυξάνουν σημαντικά τις μηνιαίες τους αποδοχές.

 

Έτσι αντί να εξαλειφθεί το φαινόμενο υπαλλήλων δύο ταχυτήτων στο δημόσιο τομέα, αυτό διευρύνεται δημιουργώντας έντονο αίσθημα αδικίας στους υπαλλήλους των Ν.Α.,  σε σχέση με την εργασία που προσφέρουν και τις απολαβές τους. Αυτό το αίσθημα υπάρχει επειδή οι αποδοχές των υπαλλήλων των Ν.Α. υπολείπονται αρκετά (ειδικά τώρα μετά το προσφάτως ψηφισθέν Νομοσχέδιο) σε σχέση με τις αμοιβές όχι μόνο άλλων υπαλλήλων του δημοσίου αλλά και μεταξύ υπαλλήλων στις βαθμίδες της Αυτοδιοίκησης με διαφορές που ξεπερνούν τα 500 ευρώ μηνιαίως, κατατάσσοντας τους μισθολογικά στην τελευταία θέση.

Επιπλέον σημαντικές μισθολογικές διαφορές υπάρχουν και μεταξύ υπαλλήλων τις ίδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Αποτέλεσμα αυτού είναι να δημιουργούνται μισθολογικές ανισότητες ακόμη και μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου κλάδου, της ίδιας ειδικότητας, που εργάζονται στο ίδιο αντικείμενο, καθώς πέρα του βασικού μισθού, σε ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων παρέχονται ειδικές παροχές ή επιδόματα. Αυτό είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, που οφείλεται στις  αναγκαστικές μετατάξεις που είχαν γίνει από τα διάφορα Υπουργεία στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ή εάν προσλήφθηκαν με ΑΣΕΠ κλπ. και θα λυθεί με την χορήγηση της μηνιαίας παροχής στους υπαλλήλους των Ν.Α. καθώς θα συμψηφίζει τυχόν καταβαλλόμενα επιδόματα τους.

 

Ως ΔΑΚΕ Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αλλά κυρίως ως  εργαζόμενοι των Ν.Α., ζητάμε την επέκταση της οικονομικής αυτής παροχής του άρθρου 36 του ν. 3371/23.12.2008 σε όλους τους υπαλλήλους των Ν.Α., προκειμένου να αποκατασταθεί η άδικη και η άνιση μεταχείριση την οποία υφιστάμεθα, καθώς κατά τρόπο ανεξήγητο έχουμε εξαιρεθεί από τις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου. Με αυτόν τον τρόπο θα τεθεί ένα τέλος στην συνεχιζόμενη επί πολλά χρόνια αδικία σε βάρος των νομαρχιακών υπαλλήλων και θα άρει, επιτέλους, τις μεταξύ μας μισθολογικές ανισότητες οι οποίες υπάρχουν από την ίδρυση των Ν.Α.

 

                                                         Για την ΔΑΚΕ-Ν.Α.

 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ                                   ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ    

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ