ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου – δικαιολογητικά)

  Συνάδελφοι,   Η οργανωτική επιτροπή του 4ου συνεδρίου της ομοσπονδίας μας απαρτίζεται από τους: Κ.Ρέλιας (πρόεδρος Δ.Σ.), Μ.Κινδυλίδης 6977904494 (πρόεδρος Γ.Σ.), Α.Μπρέμπου (Γενική Γραμματέας Δ.Σ.), Α.Ζαβερδινός 6932473063 (Οργανωτικός Γραμματέας Δ.Σ.), Γ.Ζιμπίδης 6944655446 (Ταμίας), Β.Πανουτσάκου 6932442294 (μέλος Δ.Σ.), Δ.Βαζούρας 6944501075 (μέλος Δ.Σ.), Γ.Τζαφέρης 6974307864 (μέλος Δ.Σ.), Π.Πετάκος 6938711169 (μέλος Γ.Σ.) και Σ.Αγγούρης 6977003566 (μέλος Δ.Σ.). Μέλημα της οργανωτικής επιτροπής είναι η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων - πιστοποιητικών από τους Α΄βάθμιους Συλλόγους μέλη της ομοσπονδίας, προκειμένου να πιστοποιηθεί η συμμετοχή των αντιπροσώπων στο συνέδριο μας. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά - πιστοποιητικά που πρέπει να χορηγήσουν οι Α΄βάθμιοι Σύλλογοι στην Οργανωτική Επιτροπή, είναι…

0 Comments