Δυνατότητα αύξησης ωραρίου στους εργαζόμενους ΙΔΑΧ των ΟΤΑ Β βαθμού

         Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

Αθήνα, 15/3/2016

Αριθμ. Πρωτ. 10

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εσωτερικών

              κ. Κουρουπλή Παναγιώτη

ΚΟΙΝ : 1. Περιφέρειες της χώρας – Π.Ε.

    2. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος            

          κ. Υπουργέ,

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στις διατάξεις του ψηφισθέντος νόμου 4368/16 με τίτλο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»,  η ρύθμιση των συμβάσεων εργασίας ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου αφορά μόνο τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού και δεν περιλαμβάνει τους ΟΤΑ Β΄βαθμού, σας επισημαίνουμε τα παρακάτω.

Θεωρούμε επιβεβλημένη την τροποποίηση του νόμου, ώστε να υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη που να συμπεριλαμβάνει και τις Περιφέρειες της χώρας (ΟΤΑ Β΄ βαθμού). Πάγια θέση της ΟΣΥΑΠΕ είναι η εξασφάλιση σταθερής και μόνιμης δουλειάς. Επισημαίνουμε ότι οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες είναι ελάχιστοι και οι υπηρεσίες υποστελεχωμένες.  Επομένως είναι απαραίτητο να δίνεται η ευελιξία στους ελάχιστους εργαζομένους ΙΔΑΧ που απασχολούνται στους ΟΤΑ Β΄ βαθμού, να μπορούν να εργαστούν μέχρι το τέλος του πλήρους ωραρίου, ώστε να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των υπηρεσιών των Περιφερειών.

 Υπόψη σας, με το ίδιο αίτημα, σας έχει σταλεί και  επιστολή του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που είναι μέλος μας και σας είχε ήδη ενημερώσει πριν την ψήφιση του σχετικού Νόμου .              

Για την ΟΣΥΑΠΕ

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΑΛΚΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ                       ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΝΤΟΥΔΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ