ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30-1-2017

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα   2/2 /2017

Αριθμ. Πρωτ.: 12

 

Προς

Συλλόγους-μέλη μας

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30-1-2017

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017, με παρόντα τα  12 από τα 13 μέλη και συγκεκριμένα: Βέτα Πανουτσάκου, Ανδρεαδέλλη Γιάννη, Πατουλιά Θανάση, Σταμκοπούλου Νατάσα, Παπαλεξίου Έφη, Μάρκου Χρήστο, Κυριακόπουλο Γιώργο, Τζάκο Αντώνη, Ασημακόπουλο Ανδρέα, Ηλιόπουλο Στέργιο, Καραθανάση Δημήτριο και Ευστρατίου Χαράλαμπο, συνήλθε σε συνεδρίαση, στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Συγγρού 80, 7ος όροφος), με θέματα:

  1. Ενημέρωση για τις εξελίξεις  και οι παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας
  2. Εξελίξεις με τα εργασιακά (Οργανισμοί, νόμος «κινητικότητας», νομική στήριξη-κάλυψη, ζητήματα που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο ΥΠΕΣ κλπ) και προγραμματισμός δράσης, συναντήσεις με αρμοδίους.
  3. Οικονομικά θέματα
  4. Παρεμβάσεις μας στις αγροτικές κινητοποιήσεις
  5. Διάφορα.

 Μετά από διαλογική συζήτηση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

 1. Να απευθύνει κάλεσμα στους πρωτοβάθμιους Συλλόγους για σύγκλιση Γενικών Συνελεύσεων προκειμένου να συζητηθούν όλα τα θέματα που μας απασχολούν και τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουμε, και να εκφραστεί η αποφασιστικότητά μας να διεκδικήσουμε επίλυσή τους, ενάντια στη λογική που μας θέλει «υπομονετικούς» και «υποταγμένους» στην αντιλαϊκή-αντεργατική πολιτική κυβέρνησης και «θεσμικών» εταίρων. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τις γενικότερες εξελίξεις, για τους οικονομικούς ανταγωνισμούς των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που μπορεί να οδηγήσουν σε «θερμά» επεισόδια και γενίκευση των πολεμικών συγκρούσεων και τη στάση των εργαζομένων και του συνδικαλιστικού κινήματος.

 2. Να παρέμβει «κινηματικά» αν δεν γίνουν άμεσα οι συναντήσεις, που έχουν ζητηθεί από το ΥΠΕΣ και το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.

 3. Για τους Οργανισμούς και τη στάση των πρωτοβάθμιων Συλλόγων, για τις εξελίξεις με τις τοποθετήσεις και τις αναθέσεις σε θέσεις ευθύνης και αποφάσισε να παρέμβει με σχετική ανακοίνωση, προς όλους τους αρμόδιους.

 4. Για το νόμο της «κινητικότητας» θα βγει σχετική ενημερωτική ανακοίνωση.

 5. Για την νομική κάλυψη θα παρακολουθεί σε συνεργασία με τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους τις εξελίξεις σχετικά με το αίτημα «ενεργοποίησης» της νομικής κάλυψης συναδέλφων, ώστε αν χρειαστεί να παρέμβει άμεσα αν χρειαστεί.

 6. Να προβάλλει το αίτημα της κατάργησης «ειδικών» πειθαρχικών παραπτωμάτων που αφορούν συναδέλφους που εργάζονται στη συντήρηση των δρόμων & την αδειοδότηση πρατηρίων καυσίμων.

 7. Να απαιτήσει την προώθηση αιτημάτων μας, που είχαν συμπεριληφθεί στο Σχέδιο νόμου του ΥΠΕΣ, που μήνες τώρα παραμένει στα συρτάρια, όπως την επαναχορήγηση της «προσωπικής διαφοράς», την μετατροπή της εργασιακής σχέσης των ΙΔΑΧ συναδέλφων μας μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης, κ.α. καθώς και αιτημάτων που έχουμε απευθύνει στο ΥΠΕΣ και γενικότερα, όπως την κάλυψη των μισθολογικών απωλειών, την αναγνώριση προϋπηρεσίας και το ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων, την έκδοση  ΚΥΑ για τις αποζημιώσεις των συναδέλφων των Δ/νσεων Ανάπτυξης, την Απόφαση για τα Υ.Σ. κλπ.

 8. Να προωθήσει και να διεκδικήσει από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα αιτήματα που σχετίζονται με τους συναδέλφους, που εργάζονται στις εξετάσεις οδήγησης (κύριο και βοηθητικό έργο), καθώς και στα λεγόμενα Μικτά Κλιμάκια.

 9. Να προετοιμαστούν από το Δ.Σ. θεματικά κείμενα-εισηγήσεις για σημαντικά ζητήματα, όπως για το ασφαλιστικό και ποια πρέπει να είναι η πρόταση των εργαζομένων, για την υγεία και το ρόλο και την αποστολή των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, για τις Συλλογικές Συμβάσεις, για τις Εργασιακές Σχέσεις στο Δημόσιο και την Μαθητεία, για τις εξελίξεις, το ενδεχόμενο πολέμου και τη στάση των εργαζομένων.Τα κείμενα αυτά να σταλούν σε όλους τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους μας και να αποτελέσουν την βάση συζητήσεων σε Γενικές Συνελεύσεις, Εκδηλώσεις κλπ

10.  Εγκρίθηκαν  δαπάνες που έχουν εκτελεστεί και έγινε ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της διαδικασίας της παρακράτησης από Συλλόγους που δεν την είχαν εφαρμόσει.

11.  Αποφασίστηκε (κατά πλειοψηφία) η ανάθεση σε Ορκωτό Λογιστή του ελέγχου των οικονομικών της Ομοσπονδίας εως το 7ο Συνέδριο.

12.  Να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους φτωχομεσαίους αγροτοκηνοτρόφους, που αγωνίζονται στα «μπλόκα» ενάντια στην πολιτική, που τους φορτώνει προβλήματα και τους ξεκληρίζει. Να συμμετέχουμε στις δράσεις της «συντονιστικής επιτροπής, Σωματείων και Ομοσπονδιών του δημοσίου, που οι υπηρεσίες τους σχετίζονται με την αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή» και συγκεκριμένα στην έκδοση κοινού ψηφίσματος, στην οργάνωση επίσκεψης στο «μπλόκο» της Νίκαιας (η πρόταση που κατατέθηκε είναι για τις 11 Φεβρουαρίου) καθώς και στη διοργάνωση ανοιχτής ημερίδας για το αγροτικό. Αντίστοιχα καλούμε τα πρωτοβάθμια Σωματεία να οργανώσουν επισκέψεις στα κατά τόπους «μπλόκα» καθώς και να αξιοποιήσουν τα όποια υλικά βγουν από την αναφερόμενη ημερίδα για το αγροτικό.

13.  Αποδέχτηκε την πρόταση του Δ.Σ. του Συλλόγου της Αττικής για πραγματοποίηση  Έκθεσης εικαστικών σε συνεργασία με άλλο Σύλλογο – μέλος της Ομοσπονδίας.

14.  Αποφασίστηκε η συνοπτική τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ. στο βιβλίο πρακτικών του Συλλόγου και η λεπτομερής με ηχογράφησή τους μέσω των ηλεκτρονικών μέσων που διαθέτουμε. Απομαγνητοφώνηση θα γίνεται όταν και όσο χρειάζεται.

15.  Αποφασίστηκε να ζητηθεί νομοθετική ρύθμιση (τροπολογία) προκειμένου να γίνει επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας για τους αιρετούς των Υ.Σ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ήδη εστάλη  σχετικό έγγραφο).

16.  Να προωθηθούν και να απαντηθούν αιτήματα Συλλόγων (πχ Συλλόγου Ξάνθης για κωλύμματα και δικαιώματα εξεταστών οδήγησης, Συλλόγου Κυκλάδων για μοριοδότηση αξιολόγησης κλπ).

17. Τέλος αποδέχτηκε το προ ημερήσιας διάταξης αίτημα για καταγγελία της δίωξης εργαζομένων για την συνδικαλιστική τους δράση από τον Δήμαρχο Έδεσσας και την χορήγηση έγγραφης στήριξης.

Για όσα ζητήματα απαιτούνται θα εκδοθούν αναλυτικές ανακοινώσεις.-

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ