ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

 

Αθήνα  3 /2 /2017

Αριθμ. Πρωτ.: 13

 

Προς

Υπουργείο Εσωτερικών

 

ΘΕΜΑ:  Νομοθετική ρύθμιση για την απόκτηση άδειας τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων από υπαλλήλους των Περιφερειών.

 

Όπως γνωρίζετε η εκτέλεση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων των Περιφερειών, όπως η συντήρηση των δρόμων και άλλες που ανάγονται στην πολιτική προστασία κλπ απαιτούν ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και στελέχωση με εξειδικευμένους υπαλλήλους, που διαθέτουν εκτός από τα απαραίτητα προσόντα και επαγγελματική άδεια χειριστών μηχανημάτων έργου.

Η διαδικασία απόκτησης επαγγελματικής άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου απαιτεί την καταβολή παραβόλου ακόμα και για την περίπτωση υπαλλήλου, που με την άδεια αυτή προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κράτος, την Περιφέρεια κλπ, σύμφωνα με την νομοθεσία και ειδικότερα τον ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α), που αφορά την αδειοδότηση τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Μάλιστα το παράβολο αυτό, το ύψος του οποίου καθορίζεται με την αριθμ. απόφαση 11031/678/ΦΓ9.6.4 (ΣΤ)/2013  ΚΥΑ (ΦΕΚ 2287/Β), και είναι της τάξης των 100 – έως 200 ευρώ ανάλογα με την άδεια χειριστή, κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο σε ειδικό λογαριασμό της εκάστοτε Περιφέρειας.

Θεωρούμε παντελώς άδικο να ζητείται από υπαλλήλους να πληρώσουν από το κατακρεουργημένο εισόδημά τους το προβλεπόμενο παράβολο για να αποκτήσουν τις διάφορες άδειες χειριστών, που είναι άκρως απαραίτητες στις υπηρεσίες τους ή για να ανανεώσουν τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης, ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν την εργασία τους στις Περιφέρειες, εν προκειμένω.

Διεκδικούμε νομοθετική ρύθμιση ώστε οι υπάλληλοι των Περιφερειών (και γενικότερα του δημοσίου και των ΟΤΑ) να μην υποχρεούνται στην καταβολή των ανωτέρω προβλεπόμενων παραβόλων, εφόσον η ανανέωση/απόκτηση επαγγελματικής άδειας θα πραγματοποιείται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της υπηρεσίας τους, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας (ή του φορέα) ή εναλλακτικά να υπάρχει η δυνατότητα καταβολής του αντίστοιχου ποσού από τις Περιφέρειες (ή από τον φορέα). Ανάλογη ρύθμιση πρέπει να υπάρξει και για τους ανέργους, που έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Ταυτόχρονα διεκδικούμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μάλιστα όλων των ειδικοτήτων που μπορούν να συνδράμουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση  τόσο των συνήθων αναγκών όσο και των  έκτακτων και επικίνδυνων καταστάσεων.

 

Κοιν/ση

1. ΥΠΕΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.

2. ΕΝΠΕ

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

4. KOMMATA ΒΟΥΛΗΣ (εκτός ΧΑ)

5. ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΜΕΛΗ ΜΑΣ

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ