Να ανακληθεί αμέσως η απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661   Αθήνα 26 /1 /2018 Αριθμ. Πρωτ.:8   Προς 1.Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 2.Υπουργό Εσωτερικών   Να ανακληθεί αμέσως η απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων   Πρωτοπόρα στην υλοποίηση των αντιλαϊκών ρυθμίσεων η Περιφερειακή Αρχή Ιονίων Νήσων (ΣΥΡΙΖΑ), έσπευσε να υλοποιήσει το άρθρο 91 του ν. 4483/2017 και με την αρ. αρ. 6038/2492/22-1-2018 απόφασή του να αναθέσει σε υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και τα καθήκοντα της αντίστοιχης υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς. Πριν προλάβει να στεγνώσει…

0 Comments

Να σταματήσει η παράνομη ανάθεση «παράλληλων» καθηκόντων στους υπαλλήλους των Περιφερειών

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661 Αθήνα 26/1/2018 Αριθμ. Πρωτ.:7 ΠΡΟΣ Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας    α. κ. Συντονιστή    β. ∆ιεύθυνση Διοίκησης 2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας    κ. Περιφερειάρχη   Να σταματήσει η παράνομη ανάθεση «παράλληλων» καθηκόντων στους υπαλλήλους των Περιφερειών   Για άλλη μια φορά οι Περιφερειακές Αρχές προσπαθούν να φορτώσουν στους υπαλλήλους αρμοδιότητες και ευθύνες, που δε τους αναλογούν. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυθαιρεσίας διοίκησης η υπ’ αριθμμ. 222006/9548/15-12-2017 απόφαση της αναπληρώτριας Προϊσταµένης του Τµήµατος Συγκοινωνιακών ΄Εργων της ∆/νσης Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης…

0 Comments