Προκηρύξεις θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Περιφερειών

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα 29 /3 /2018

Αριθμ. Πρωτ.:35

Προς

1. Υπουργό Εσωτερικών

κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη

2. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

κα Όλγα Γεροβασίλη

Θέμα: Προκηρύξεις θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Περιφερειών.

Με αφορμή την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2381/οικ.12008/28-3-2018 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει», θέλουμε να μας ενημερώσετε:

1.   εάν οι προβλεπόμενες προθεσμίες των άρθρων 47 και 48 του ν. 4509/2017 με τα οποία επήλθαν τροποποιήσεις στο άρθρο 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), έχουν εφαρμογή και για τους ΟΤΑ Β΄βαθμού

2.  εάν έχουν αιτηθεί οι Περιφερειάρχες της χώρας την προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Περιφερειών και εάν έχουν δρομολογηθεί οι αντίστοιχες προκηρύξεις (από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης)

3.   μέχρι πότε προβλέπεται η κατάθεση των αιτημάτων προκήρυξης των θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων από τους Περιφερειάρχες της χώρας και τέλος

4.    εάν μια Περιφέρεια μπορεί να αιτείται την προκήρυξη μερικών μόνο θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και όχι του συνόλου των θέσεών της.

 

Κοιν/

1. Υπουργείο Εσωτερικών

       Δ/νση Προσωπικού Τ.Α

   2. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

       Γενική Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα

   3. ΕΝΠΕ

   4. Περιφερειάρχες

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ