ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ……………………………………………………

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΣΥΑΠΕ

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΔΤ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

……………………………………………… 201…

 

 

  Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος                         Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                       

     ………………………………                             1. ………………………………

 

  1. ………………………………

 

  1. ………………………………
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ