ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: osyape@otenet.gr
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

                                                                                    Αθήνα 28/12/2020
Αριθμ. Πρωτ.: 205

 

                              Προς
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
κ. Νεκτάριο Φραρμάκη
grafeio.pde@pde.gov.gr

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η συνάδελφος Γιαννακιτσίδου Όλγα, υπάλληλος της Περιφέρειας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Αχαΐας), καταλαμβάνει θέση στην Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας μας μετά την μετάταξη συναδέλφου σε άλλο φορέα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του 8ου Συνεδρίου της ΟΣΥΑΠΕ (29-3-2019).
Η συνάδελφος για την ανεμπόδιστη άσκηση των συνδικαλιστικών της καθηκόντων δικαιούται τις προβλεπόμενες από την συνδικαλιστική νομοθεσία άδειες και συγκεκριμένα από τον ν. 1264/1982, όπως έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί και ισχύει, καθώς και από τα αναφερόμενα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (ΦΕΚ 2358/τ.β΄/20-06-2018 και ΦΕΚ 1369/ τ.β΄/2009).
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά την Δ/νση Προσωπικού καθώς και την Δ/νση Τεχνικών Έργων στην οποία υπηρετεί η συνάδελφος, ώστε να τύχει των σχετικών αδειών και διευκολύνσεων για να μπορεί να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά της.

 

Κοιν/ση

Γιαννακιτσίδου Όλγα
o.giannakitsidou@pde.gov.gr

 

 

Για το Δ.Σ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                            ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ