Για την επίλυση ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι «νέων» Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710                                               Αθήνα 23 /1/2022                                              Αριθμ. Πρωτ.: 14                                 Προς                                          Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων                                         -  Εσωτερικών   Θέμα: Για την επίλυση ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι «νέων» Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Πέντε χρόνια μετά τον ν. 4485/2017 για την «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης» και την ίδρυση νέων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που ακολούθησε (ΠΑΔΑ, ΔΙ.ΠΑ.Ε. κ.α.) και ανεξάρτητα από την προσέγγιση σε άλλες σημαντικές πλευρές που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση, παραμένουν άλυτα ζητήματα που σχετίζονται…

0 Comments