Για την επίλυση ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι «νέων» Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                            Αθήνα 23 /1/2022

                                             Αριθμ. Πρωτ.: 14

                                Προς

                                         Υπουργούς

  • Παιδείας & Θρησκευμάτων

                                        –  Εσωτερικών

 

Θέμα: Για την επίλυση ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι «νέων» Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Πέντε χρόνια μετά τον ν. 4485/2017 για την «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης» και την ίδρυση νέων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που ακολούθησε (ΠΑΔΑ, ΔΙ.ΠΑ.Ε. κ.α.) και ανεξάρτητα από την προσέγγιση σε άλλες σημαντικές πλευρές που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση, παραμένουν άλυτα ζητήματα που σχετίζονται κυρίως :

  • με τους τίτλους σπουδών νέων Τμημάτων, που δημιουργήθηκαν (που απορρόφησαν αντίστοιχα Τμήματα των πρώην ΤΕΙ ή με συγχωνεύσεις Τμημάτων κλπ),
  • με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους,
  • με την μη συμπερίληψή τους και την σχετική αντιστοίχησή τους στο ισχύον «προσοντολόγιο» και τους Οργανισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας των φορέων του δημοσίου,
  • με την δυνατότητα απόκτησης ισοτιμίας των παλαιών αποφοίτων (βασισμένη πχ στην σχετική προϋπηρεσία και την επαγγελματική εμπειρία) και την ανάγκη δημιουργίας ενιαίας κατηγορίας αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
  • με την μη ανάλογη προσαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων του Υπαλληλικού Κώδικα και την μη κατάργηση του προβαδίσματος των κατηγοριών.

Θεωρούμε αναγκαία την άμεση επίλυση όλων των παραπάνω με ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις,  που αφορούν τόσο τους νέους αποφοίτους που ψάχνουν για δουλειά, όσο και των ήδη εργαζομένων στο δημόσιο, ώστε να σταματήσει η πολυδιάσπαση και όλοι οι απόφοιτοι πτυχιούχοι να έχουν ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 

Για το Δ.Σ.

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                    ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 

Κοιν/ση

  1. Κόμματα Βουλής
  2. Υπουργείο Εσωτερικών

Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

  1. ΕΝΠΕ
  2. Περιφερειάρχες

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ