Μακριά από την πραγματικότητα και τις ανάγκες των υπηρεσιών των Περιφερειών

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

Αθήνα  30/1/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 18

 

Προς

  1. Περιφερειάρχες χώρας
  2. ΕΝΠΕ

 

Πρότυπα περιγράμματα Περιφερειών

 

Μακριά από την πραγματικότητα και τις ανάγκες των υπηρεσιών   

των Περιφερειών

 

Για άλλη μια φορά υπουργείο Εσωτερικών και Περιφερειάρχες διαθέτουν χρήμα σε ιδιωτικές εταιρείες, Πανεπιστήμια κ.α. για να τους φτιάξουν Οργανογράμματα των υπηρεσιών, τις σχετικές μελέτες οργάνωσης και άλλα συνακόλουθα.

Αναφερόμαστε στο έργο  «Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ – Πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας – Προδιαγραφές των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων», που ανάλαβε και υλοποίησε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) με τη σύμπραξη 3 εταιρειών (DBC – EEO GROUP – UBITECH) και που έχει ξεκινήσει να «ταλαιπωρεί» υπηρεσίες και συναδέλφους.

Ένα «έργο», που δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του την τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών, ούτε τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και την ύπαρξη ανάλογης διάρθρωσης των υπηρεσιών, ούτε την εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά ούτε και τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων συγκεκριμένων τίτλων σπουδών, ούτε και το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Περιφερειών.

Ένα «έργο», που ακολουθεί την πεπατημένη όλων των τελευταίων κυβερνήσεων για συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανικών μονάδων και για προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων.

Είναι μακριά από την πραγματικότητα και τις ανάγκες των υπηρεσιών των Περιφερειών.

Κι εάν φτιάχτηκε για «κατανάλωση» το ζήτημα που προκύπτει, είναι μόνο το που διατίθενται τα χρήματα…. Εάν όμως προωθηθεί ως «πρότυπο» έργο, που θα δεσμεύει τις Περιφερειακές Αρχές θα μας βρει απέναντι…

 

Γνωρίζοντας πως οι Οργανισμοί αποτελούν εργαλείο άσκησης πολιτικής, μεταφοράς και εξειδίκευσης από το αστικό κράτος κυρίαρχων επιλογών, κατευθύνσεων και ρυθμίσεων στις Περιφέρειες, θα συνεχίσουμε να απαιτούμε:

 

Απαιτούμε:

  • Οι Υπηρεσίες των Περιφερειών, να λειτουργούν με οργανογράμματα που θα υπηρετούν την κάλυψη των αναγκών των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων, που θα υπηρετούν το δικαίωμα στην δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, ασφαλή μεταφορά, την προστασία του περιβάλλοντος, που θα εξασφαλίζουν σύγχρονες υποδομές, αντιπλημμυρική και αντισεισμική θωράκιση κλπ.
  • Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού άμεσα ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν και ιδιαίτερα σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αιχμής.
  • Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των Περιφερειών και της μισθοδοσίας των εργαζομένων.

 

 

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                                                                                               ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ