ΟΣΥΑΠΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΣ- ΕΕ & ΔΣ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: osyape@otenet.gr
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150
Αθήνα 1/4/2022
Αριθμ. Πρωτ.: 72
Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΝΕΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ
Σας ενημερώνουμε ότι από τις αρχαιρεσίες του 9ου Συνεδρίου μας, που πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα στις 15, 16 & 17/3/2022 εκλέχτηκε νέο Γενικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή.
Συγκεκριμένα το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από τους παρακάτω συναδέλφους – υπαλλήλους των
αντιστοίχων Περιφερειών:
Α.Α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1. Πανουτσάκου Βέτα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
2. Ντόντος Παναγιώτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
3. Παγανέλη Αριάδνη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
4. Παγωνίδης Δημήτριος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
5. Ζαβερδινός Άλκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
6. Ντουντούμη Ρούλα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
7. Κοντούδης Κυριάκος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
8. Δοξακίδης Σωτήρης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
9. Ανδρεαδέλλης Ιωάννης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
10. Σταμκοπούλου Νατάσα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
11. Λεοντίου Στάθης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
12. Γκουδινάκης Βαγγέλης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
13. Μπακογιώργος Γιώργος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
14. Βαζούρας Δημήτριος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
15. Ευστρατίου Χαράλαμπος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
16. Λυριστής Μιχαήλ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
17. Παπαϊωάννου Ιωάννης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
18. Λειβαδιώτης Χρήστος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
19. Ζήγρας Γεώργιος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
20. Δεγαίτη Βασιλική ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
21. Δημητρίου Χριστίνα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
22. Πολυζώη Ευαγγελία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
23. Τζερεμές Δημήτριος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
24. Στάμος Απόστολος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
25. Καλλιώρα Νίκη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
26. Τσιλογεώργης Γεώργιος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
27. Μιχόπουλος Ηλίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
28. Μπεκιάρη Ειρήνη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
29. Κυριακόπουλος Γεώργιος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
30. Λυκοτραφίτης Ιωάννης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
31. Παπαλεξίου Αφεντούλα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
32. Τζάκος Αντώνιος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
33. Φαββατάς Δημήτριος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
34. Μαρκάκης Αντώνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
35. Σκάμπουρας Πέτρος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
36. Καραθανάσης Δημήτρης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
37. Ασημακόπουλος Ανδρέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
38. Ηλιόπουλος Στέργιος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
39. Σιούτης Σπυρίδωνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τους παρακάτω συναδέλφους – υπαλλήλους των αντιστοίχων
Περιφερειών:
Α.Α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1. Θυμιανού Χρυσούλα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
2. Χρυσοχοΐδου Φωτεινή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
3. Λαζαρίδης Λάμπρος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4. Τομζάς Απόστολος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
5. Πούλιος Σωτήριος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με παρόντα τα 38 από τα 39 εκλεγμένα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, το Γενικό
Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε το προεδρείο του, το οποίο έχει ως εξής:
Δοξακίδης Σωτήρης Πρόεδρος Γ.Σ.
Καλλιώρα Νίκη Αντιπρόεδρος
Λεοντίου Στάθης Γραμματέας
Φαββατάς Δημήτριος Αναπληρωτής αντιπρόεδρος
Λυκοτραφίτης Ιωάννης Αναπληρωτής γραμματέας
Στη συνέχεια έγινε η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και των θέσεων του προεδρείου
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα η εκλογή των θέσεων του Δ.Σ., που έγινε έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ
Πανουτσάκου Βέτα ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παπαλεξίου Έφη ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σταμκοπούλου Νατάσα ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Καραθανάσης Δημήτρης ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Παγωνίδης Δημήτρης ΤΑΜΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Παγανέλη Αριάδνη ΑΝΑΠΛΗΤΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ζαβερδινός Άλκης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Βαζούρας Δημήτρης ΜΕΛΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ευστρατίου Χαράλαμπος ΜΕΛΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Λυριστής Μιχάλης ΜΕΛΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δεγαϊτη Βασιλική ΜΕΛΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κυριακόπουλος Γεώργιος ΜΕΛΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ασημακόπουλος Ανδρέας ΜΕΛΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι παραπάνω συνάδελφοι για την ανεμπόδιστη άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων
δικαιούνται τις προβλεπόμενες από την συνδικαλιστική νομοθεσία άδειες και συγκεκριμένα από τον ν.
1264/1982, όπως έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί και ισχύει, καθώς και από τα αναφερόμενα στις
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των
εργαζομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών
(ΦΕΚ 2358/τ.β΄/20-06-2018, ΦΕΚ 1369/2009 τ. Β και η από 28/9/2018).
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τις αντίστοιχες Δ/νσεις Προσωπικού καθώς και τις
Δ/νσεις στις οποίες υπηρετούν οι συνάδελφοι, ώστε να τύχουν των σχετικών αδειών και
διευκολύνσεων για να μπορούν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.
Π.Α.
Περιφέρειες της χώρας
Γραφεία Περιφερειαρχών
1. Περιφέρεια Αττικής
2. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
3. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
4. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
5. Περιφέρεια Ηπείρου
6. Περιφέρεια Θεσσαλίας
7. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
8. Περιφέρεια Κρήτης
9. Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου
10. Περιφέρεια Πελοποννήσου
11. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Κοιν/ση
1. ΕΝΠΕ
2. Περιφερειάρχες
3. Υπουργείο Εσωτερικών
4. ΑΔΕΔΥ
5. Μέλη Γ.Σ.- Ε.Ε.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ           ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ