Περιφερειακές Αρχές αδιαφορούν για τα αιτήματα των εργαζομένων & προωθούν χαριστικές ρυθμίσεις για τους ίδιους

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

                                            Αθήνα   6 /4/2023

                                            Αριθμ. Πρωτ.: 61

 

Περιφερειακές Αρχές

Με θράσος συνεχίζουν την αντεργατική πολιτική…

Αδιαφορούν για τα αιτήματα των υπηρεσιών και των εργαζομένων & προωθούν χαριστικές ρυθμίσεις για Αντιπεριφερειάρχες και Εκτελεστικούς Γραματείς!!!!

Για άλλη μια φορά οι Περιφερειάρχες «έγραψαν»….!!!

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΕΝΠΕ (29/3/2023) έθεσαν για συζήτηση και ψήφιση νομοθετικές προτάσεις, που αφορούν μόνον αυτούς και είναι και χαριστικές!!!!

Τρέχοντας να προλάβουν την λύση της Βουλής και την λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου αποφάσισαν να καταθέσουν νομοθετικές ρυθμίσεις για την πάρτη τους και συγκεκριμένα:

  1. «Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος κατά το νόμο υπηρέτησε θέση ευθύνης και είναι υπάλληλος, μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου …. αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σε θέση άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα».
  2. «Σε όσους διατέλεσαν αιρετοί – χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως και την 31η Αυγούστου 2019, χορηγείται προσαύξηση επί των συντάξεών τους για παράλληλο χρόνο ασφάλισης…. Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω δικαιούχων, οι οποίες προσδιορίζονται επί της καταβληθείσας αντιμισθίας τους, θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας».
  3. «Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων των Εκτελεστικών Γραμματέων Περιφερειών, τροποποιείται η παρ. 10 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 5000/2022 (Α’ 226), με την προσθήκη των Εκτελεστικών Γραμματέων Περιφερειών, στα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και τους αιρετούς που συμμετέχουν στα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα των Ενώσεων ων ΟΤΑ, των οποίων καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ορίων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών», δηλ. «και πέραν των ανωτέρω ορίων των παρ. 1 και 2, μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ημερών».

Είναι τα παραπάνω τόσο αποκαλυπτικά, που δεν χρειάζεται ανάλυση και σχολιασμός…

Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά, που προωθούν ανάλογες ρυθμίσεις… Η αναδρομική χορήγηση και διατήρηση της «προσωπικής διαφοράς» στους μισθούς των Εκτελεστικών Γραμματέων, η νομική στήριξη των αιρετών και αρκετά άλλα που έχουν καταγραφεί…

Ούτε είναι η πρώτη φορά που καθ’ υπόδειξη των Περιφερειαρχών η κυβέρνηση ψηφίζει ρυθμίσεις ενάντια στους εργαζόμενους των Περιφερειών… Το «πετσόκομμα» της ρύθμισης για τις «μετακινήσεις-μεταθέσεις» υπαλλήλων σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες, η υποχρεωτική  άσκηση ένδικων μέσων από τις Περιφέρειες και τους Δήμους μέσω της Οικονομικής Επιτροπής, σε περίπτωση που ένα δικαστήριο δικαιώσει εργαζόμενους που είχαν προσφύγει διεκδικώντας την μονιμοποίησή τους…, σε συνέχεια βέβαια της αντεργατικής συνταγματικής  ρύθμισης, η διατήρηση της «προσωπικής διαφοράς» στους μισθούς των Εκτελεστικών Γραμματέων και τόσα άλλα και κυρίως η στήριξη όλων των αντεργατικών ρυθμίσεων στους μισθούς, την «απαγόρευση» των προσλήψεων και την διαιώνιση της τραγικής υποστελέχωσης, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας καθώς και γενικότερα σε όλα τα ζητήματα, που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και συνθήκες, δείχνουν με ποιανού την πλευρά είναι…

Δεν κρατούν πλέον ούτε τα προσχήματα.

Την ώρα που έχουμε αναδείξει τα ζητήματα που σχετίζονται με την κάλυψη της εντός και εκτός έδρας κίνησης των υπαλλήλων των ελεγκτικών μηχανισμών των Περιφερειών, αυτοί προωθούν αύξηση των δικών τους ημερών εκτός έδρας!!!

Την ώρα που έχουμε αναδείξει την ανάγκη προώθησης ρύθμισης για την νομική κάλυψη σε όλους τους υπαλλήλους, που διώκονται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, με προπληρωμή δικηγόρου επιλογής τους, αυτοί προώθησαν και πέτυχαν αντίστοιχη ρύθμιση μόνον για τους ίδιους!!!

Την ώρα που συνεχίζεται το πετσόκομμα μισθών και συντάξεων, που έχουμε αναδείξει την ανάγκη προώθησης ρύθμισης για την χορήγηση «ελεγκτικού επιδόματος» στο σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών και των υποστηρικτικών δομών όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας, αυτοί προωθούν ρυθμίσεις για αυξήσεις στους δικούς τους μισθούς και συντάξεις!!!

Και ο κατάλογος είναι μακρύς…

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!

Γυρίζουμε την πλάτη σε όλους όσους είναι προκλητικά αδιάφοροι για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι των Περιφερειών, συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε το υποκριτικό τους ενδιαφέρον και την ανάλγητη στάσης τους και διεκδικούμε όλα όσα δικαιούμαστε για δουλειά και ζωή με δικαιώματα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                  ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                      ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

Πίνακας Αποδεκτών

  1. Υπουργό Εσωτερικών
  2. Κόμματα Βουλής
  3. ΕΝΠΕ
  4. Περιφερειάρχες της χώρας

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ