Ενημέρωση για εφαρμογή της ρύθμισης για παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής

Ενημέρωση για εφαρμογή της ρύθμισης για παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους παραμεθόριων, ορεινών και νησιωτικών περιοχών, των Περιφερειών

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Με αφορμή ερώτημα που μου τέθηκε από τον Σύλλογο Υπαλλήλων Π.Ε. Κεφαλονιάς-Ιθάκης, για το εάν υποδηλώνει έναρξη εφαρμογής της ρύθμισης του άρθρου 32 του ν. 4483/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 88 του ν. 5003/2022 για παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής κλπ, το περιεχόμενο του email που στάλθηκε από υπηρεσιακό παράγοντα της Π.Ε. Κεφαλονιάς στους υπαλλήλους της με το οποίο καλούνται προκειμένου να ενταχθούν στα οριζόμενα της ρύθμισης να αποστείλουν μέχρι και την Παρασκευή 26.5.2023 τα στοιχεία τους, ώστε να εξεταστούν ως δικαιούχοι, σας ενημερώνω για τα εξής:

  1. Το σχετικό αίτημα έχει κατατεθεί πολλές φορές στα αρμόδια υπουργεία από την ΟΣΥΑΠΕ και πρωτοβάθμιους Συλλόγους και έχουν γίνει ανάλογες παρεμβάσεις. Το τελευταίο έγγραφο της Ομοσπονδίας είναι το υπ’ αριθμ. 65/12-5-2023, με το οποίο ζητούσαμε να μας ενημερώσουν για το «πότε θα εκδοθεί η προβλεπόμενη ΚΥΑ του άρθρου 32 του ν. 4483/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρ. 88 του ν. 5003/2022, με τις σχετικές προβλέψεις για τις αναφερόμενες περιοχές, ώστε να μπορέσουν να δρομολογηθούν οι αποφάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων».
  2. Παρά ταύτα στο ΦΕΚ 3274/17-5-2023 δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 43802/165-2023 η οποία αφορά μόνο την «παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους ορεινών και νησιωτικών περιοχών, από ΟΤΑ α’ βαθμού».
  3. Σε επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΣ, με ενημέρωσαν για την «ενεργοποίησή τους» μετά το παραπάνω αναφερόμενο πρόσφατο έγγραφο της Ομοσπονδίας και για ερμηνευτικά προβλήματα που έχουν προκύψει για την εφαρμογή της διάταξης και για τις Περιφέρειες και για τους Δήμους.

Από την μεριά μου τους ζήτησα να αποστείλουν σε ΕΝΠΕ και Περιφερειακές Αρχές έγγραφο, προκειμένου να συγκεντρώσουν τα αναγκαία δεδομένα για την προώθηση εφαρμογής της ρύθμισης.

Εν τέλει συμφωνήθηκε να με ενημερώσουν  για τις ενέργειες που θα καταλήξουν.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι αφού δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από το ΥΠΕΣ (ΚΥΑ κλπ), προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή της ρύθμισης για την κάλυψη εξόδων σίτισης και διαμονής υπαλλήλων ΟΤΑ β΄βαθμού, σε περιοχές που προβλέπεται, η οποιαδήποτε ανάλογη κίνηση με προθεσμίες μάλιστα από υπηρεσιακούς παράγοντες, μόνο σε προεκλογικού χαρακτήρα εντυπώσεις μπορεί να ενταχθεί.

Ως Ομοσπονδία θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η εφαρμογή της σχετικής ρύθμισης, παρότι είναι μια «κακογραμμένη» και ελλιπής ρύθμιση, που δεν «υποχρεώνει» τους ΟΤΑ, αλλά τους δίνει το δικαίωμα να καλύπτουν και μάλιστα όχι με κονδύλι του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά δικούς τους πόρους.

25-5-2023                                                            Πανουτσάκου Βέτα

                                Πρόεδρος ΟΣΥΑΠΕ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ