Ενημέρωση για την συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων από τις Περιφέρειες για παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους παραμεθόριων, ορεινών και νησιωτικών περιοχών, των Περιφερειών

Ενημέρωση για την συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων από τις Περιφέρειες για παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους παραμεθόριων, ορεινών και νησιωτικών περιοχών, των Περιφερειών Συνάδελφοι, συναδέλφισσες Σε συνέχεια του από 25/5/2023 ενημερωτικού σημειώματος για την εφαρμογή της ρύθμισης για παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους παραμεθόριων, ορεινών και νησιωτικών περιοχών, των Περιφερειών, σας αποστέλλω το υπ’ αριθμ. 49787/7-6-2023 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών (Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.), το οποίο απευθύνεται σε όλες τις Περιφέρειες και τους δήμους της χώρας και ζητά την συμπλήρωση και αποστολή συγκεκριμένων πινάκων από κάθε φορέα, προκειμένου να δρομολογηθεί η έκδοση των…

0 Comments